• Wpisów: 16376
  • Średnio co: 5 godzin
  • Ostatni wpis: 120 dni temu, 21:30
  • Licznik odwiedzin: 985 839 / 3867 dni
 
nortus
 


Raport płacowy: Ile można zarobić w naszym regionie


Sprawdziliśmy, jak nam się powodzi, czyli ile co miesiąc dostajemy od naszych pracodawców. Uwagę zwracają szczególnie różnice w zarobkach osób pracujących w urzędach i spółkach podległych samorządom.


Kto najwięcej zarabia w regionie szczecińskim.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w większości branż w ostatnich miesiącach rosło w naszym województwie wolniej niż w pozostałych częściach kraju. W dodatku średnia zarobków uzyskiwanych w Szczecinie w sektorze przedsię-biorstw (za cztery pierwsze miesiące w stosunku do roku ubiegłego) nie wzrosła, a spadła o 37,9zł.

Raport ze zrozumiałych względów obejmuje najczęściej średnie zarobki na danym stanowisku.


ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
Średnie zarobki brutto z dodatkami i wysługą lat.

Urząd Wojewódzki w Szczecinie
- wojewoda zachodniopomorski – 10.747 zł
- wicewojewodowie – 9.680 zł
- inspektor – 2.173 zł
- referent – 2.325 zł
- starszy inspektor – 2.576 zł
- inspektor wojewódzki – 3.008 zł
- starszy inspektor wojewódzki – 3.670 zł
- z-ca dyrektora wydziału – 6.449 zł
- dyrektorzy wydziałów – 7.264 zł

Urząd Marszałkowski w Szczecinie
- marszałek województwa – 12289 zł
- członek zarządu (wicemarszałek) – 12118 zł
- podinspektor – 2913 zł
- inspektor – 3622 zł
- główny specjalista – 4661 zł
- kierownik biura – 6018 zł
- dyrektor – 8412 zł
- zastępca dyrektora – 7504 zł

Wysokość diety radnych sejmiku województwa
Diety brutto miesięczne:
- przewodniczący sejmiku – 2753 zł
- wiceprzewodniczący sejmiku – 2615 zł
- radni – 2340 zł
- wiceprzewodniczący komisji sejmiku -2574 zł
- przewodniczący komisji sejmiku – 2691 zł

Urząd Miejski w Szczecinie
- prezydent miasta Szczecina - 12713 zł
- dyrektor wydziału – 7780 zł
- główny specjalista – 4106 zł
- inspektor – 3231 zł
- podinspektor – 2536 zł
- referent – 1967 zł
- młodszy referent – 1745 zł
- radca prawny – 4728 zł
- przewodniczący Rady Miasta - 2753 zł
- wiceprzewodniczący Rady Miasta - 2697 zł
- przewodniczący komisji - 1569 zł
- wiceprzewodniczący komisji - 1514 zł
- radny - 1459 zł

Urząd Miejski w Świnoujściu
- prezydent Świnoujścia, pełniący jednocześnie urząd starosty - 12360 zł brutto
- naczelnik – 6594 zł
- inspektor – 2169 zł
- pracownik Biura Obsługi Interesantów – 2542 zł
- pracownik biura rady miasta – 2773 zł
- komendant Straży Miejskiej – 4540 zł
- strażnik miejski (20 lat pracy) – 2769 zł
- sprzątaczka w urzędzie miasta – 1806 zł

Urząd Miejski w Stargardzie
- prezydent Stargardu – 14000 zł
- sekretarz miasta – 7500 zł
- skarbnik miasta – 8000 zł
- naczelnik wydziału – 6000 zł
- szeregowy urzędnik – 2300 zł
- przewodniczący rady miejskiej – 2064 zł
- wiceprzewodniczący rady miejskiej – 1954 zł
- przewodniczący komisji rady miasta – 1927 zł
- szeregowy radny rady miasta – 1651 zł
- szef spółki miejskiej – 15 tys. zł
- strażnik miejski (początkujący) – 2000 zł
- strażnik miejski (10-letni staż) – 2600 zł


SPÓŁKI POWIĄZANE Z MIASTEM
Wynagrodzenie prezesów spółek, w których gmina Szczecin posiada powyżej 50 proc. udziałów wynosi brutto od 1830 zł do 14939 zł miesięcznie.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
Do płacy zasadniczej na poniższych stanowiskach należy doliczyć 20 proc. premii oraz wysługę lat w zależności od długości stażu pracy tj.od 5 do 20 proc.

Stanowiska kierownicze urzędnicze
- audytor wewnętrzny 1500 – 5200 zł
- kierownik działu 1350 – 4500 zł
- zastępca kierownika działu 1280 – 3700 zł

Stanowiska urzędnicze
- główny specjalista 1350 – 4500 zł
- radca prawny 1400 – 4700 zł
- starszy specjalista 1280 – 3700 zł
- starszy inspektor 1260 - 3600 zł
- inspektor 1260 – 3600 zł
- starszy referent, podinspektor, kasjer – 1200– 3100 zł
- referent 1180 – 3000 zł

Stanowiska pomocnicze i obsługi

- specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 1260 – 3600 zł
- konserwator maszyn i urządzeń 1220 – 3200 zł
- magazynier 1180 -3000 zł
- kierowca 1180 – 3500 zł
- starszy konserwator 1200 – 3100 zł
- robotnik gospodarczy 1120 – 2100 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
- prezes ZWiK w Szczecinie, pełniący też funkcję przewodniczącego sejmiku (łącznie z dodatkami) - 18048 zł
- studniarz – wiertacz 2800 zł
- ślusarz – spawacz 3700 zł
- tokarz – 2500 zł
- mistrz – 3600 zł
- kierownik – 4500 zł
- specjalista – 3800 zł
- inspektor – 2800 zł
- dyspozytor – 3100 zł

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto:
- dyrektor - 5700 zł
- z-ca dyrektora - 3725 zł
- kierownik działu - 3610 zł
- główny specjalista - 3741 zł
- starszy referent- 2088 zł
- inspektor - 2207 zł
- specjalista - 2675 zł

Komunikacja miejska – autobusy
- kierowca autobusu komunikacji miejskiej w Szczecinie – 3654 zł
- kierowca nowicjusz w Szczecinie – 2400 zł
- kontroler biletowy (netto) w Szczecinie – 2070 zł
- kierowca autobusu miejskiego w Świnoujściu (10 lat stażu) – 3200 zł

SŁUŻBY MUNDUROWE
Państwowa Straż Pożarna
- stażysta po pół roku służby – około 1980 zł
- dowódca zmiany (ok. 30 lat służby) – 4.860 zł
- dowódca zastępu (ok. 13 lat służby) – 4.000 zł
- ratownik – kierowca (ok. 9 lat służby) – 3200 zł
- starszy brygadier (komendant w komendzie II kategorii) – 7995 zł
- zastępca komendanta – 7076 zł

Policja
Wynagrodzenia średnie brutto
- policjant po szkole (posterunkowy) – 2240 zł
- referent z wydziału konwojowego (6-letni staż) – 2380 zł (st.post)
- policjant z patrolu (2-letni staż) – 2390zł. (sierż.)
- dzielnicowy (6-letni staż) – 2720 zł (młodszy aspirant)
- technik kryminalistyki (15-letni staż) – 2790 zł (starszy aspirant)
- asystent w Oddziale Antyterrorystycznym (10-letni staż) -3050 zł (aspirant)
- kierownik rewiru dzielnicowych (10-letni staż) – 3420 zł (aspirant sztabowy)
- kierownik posterunku policji (14-letni staż) - 3450 zł (aspirant sztabowy)
- ekspert laboratorium (12-letni staż) – 4230 zł (komisarz)
- naczelnik wydz. prewencji komisariatu (16-letni staż) – 4420 zł (nadkomisarz)
- rzecznik prasowy komendy wojewódzkiej (14-letni staż – 4850 zł (nadkomisarz)
- komendant powiatowy (22-letni staż) – 6040 zł (młodszy inspektor)
- zastępca komendanta miejskiego (24-letni staż) – 6430 zł (podinspektor)
- komendant miejski policji (25-letni staż) – 6890 zł (młodszy inspektor)
- zastępca komendanta wojewódzkiego policji (27-letni staż) – 7540 zł (inspektor)
- komendant wojewódzki (30-letni staż) – 8450 zł (inspektor)

Wojsko

Wynagrodzenia brutto:
- szeregowy zaczynający pracę – 2500 zł
- kapitan – ok. 3000 zł netto
- pułkownik – do 6500 zł netto
- generał – minimum 7000 zł netto
- dowódca okrętu Marynarki Wojennej w Świnoujściu (w stopniu kapitana z 10-letnim stażem) – 3800 zł.

OŚWIATA

Uśrednione zarobki brutto nauczycieli ze stażem pracy i dodatkami.

Szczecin
Wynagrodzenie brutto dyrektora szkoły składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków za wysługę lat (w zależności od stażu pracy do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego), motywacyjnego (do 1147 zł), funkcyjnego (od 355 do 2415 zł), za warunki pracy (prowadzący zajęcia w trudnych warunkach od 100 do 1190 zł).
- nauczyciel stażysta - 2346 zł
- nauczyciel kontraktowy - 2658 zł
- nauczyciel mianowany - 3322 zł
- nauczyciel dyplomowany - 4318 zł

Stargard
- dyrektor przedszkola – 4500 zł
- dyrektor szkoły podstawowej – 5,5 tys. zł
- dyrektor gimnazjum – 5,4 tys. zł
- dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – 8500 zł
- nauczycielka (10-letni staż) – 2300 zł

Świnoujście
- dyrektor gimnazjum publicznego – 5090 zł
- nauczyciel dyplomowany z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym – 2616 zł
- nauczyciel mianowany z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym – 2227 zł
- nauczyciel kontraktowy z tytułem i przygotowaniem – 1962 zł
- nauczyciel stażysta – 1906 zł
- główny księgowy w szkole – 3600 zł
- kierownik gospodarczo-administracyjny – 2700 zł
- woźny – 1650 zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
- urzędnik sądowy na stanowisku samodzielnym 1800 – 7000 zł
- asystent sędziego w Sądzie Okręgowym 3013 – 3356 zł
- sędzia Sądu Rejonowego: 6317– 6686 zł
- sędzia Sądu Okręgowego: 7272 zł -7703 zł
- sędzia Sądu Apelacyjnego 8474 -8997 zł.

POCZTA POLSKA
- listonosze miejscy – 2470 zł
- listonosze wiejscy 2512 zł

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE
- lekarze 8000 – 24000 zł
- ratownik medyczny – 4093 zł
- ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia samochodu uprzywilejowanego – 4508 zł
- administracja 3402 zł
- kierownicy działów – 6015 zł

INNE ZAWODY

Szczecin
- pracownicy fizyczni w zakładach chemicznych 2550 – 3790 zł, pracownicy umysłowi 3350 – 5100 zł
- pracownicy fizyczni w przemyśle stoczniowym – 3500 zł, pracownicy umysłowi – 4500 zł
- pracownicy fizyczni w przemyśle drzewiarskim – 3200 zł,pracownicy umysłowi – 5300 zł
- taksówkarz – 3000 zł
- sprzątaczka w biurze – 1500 zł
- robotnik niewykwalifikowany na budowie – 2500 – 3000 zł
- robotnik wykwalifikowany na budowie 3500 – 6000 zł
- wykwalifikowana księgowa 2500 – 3800 zł
- sprzedawczyni na rynku 800 – 1500 zł
- strażnik – portier 1300 – 1500 zł
- technik farmacji – 1800 – 2000 zł (netto)
- magister farmacji – 3000 – 3500 zł (netto)

Świnoujście
- dyrektor manager w szpitalu miejskim -12000 zł
- kelnerka 1300 – 1400 zł (netto)
- ratownik na basenie 1300 zł (netto)
- pracownik niewykwalifikowany na budowie – 2500 zł
- pracownik wykwalifikowany na budowie – min. 5000 zł
- specjalista na budowie – 8000 zł
- kierownik budowy – od 5000 zł wzwyż
- recepcjonistka w ośrodku wypoczynkowo-leczniczym 1500 zł

Stargard
- dyrektor domu dziecka – 6000 zł
- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – 6500 zł
- instruktor Młodzieżowego Domu Kultury – 2800 zł
- pracownik administracji w spółdzielni mieszkaniowej – 2200 zł
- kierownik osiedla w spółdzielni mieszkaniowej – ok. 4 tys. zł
- sprzedawca w sklepie RTV – 2700 zł
- początkujący pracownik fabryki opon – ok. 3000 zł
- pielęgniarka ośrodka rehabilitacji – 2000 zł
- mechanik samochodowy – 3000 zł
- taksówkarz 3000 – 3500 zł
- pracownik biurowy na kolei 2000 – 2500 zł
- naczelnik na kolei – 4500 zł
- księgowa w firmie prywatnej 5000 – 8000 zł
- ekspedientka w sklepie spożywczym – ok. 1400 zł
- laborantka – 2900 zł
- spawacz w warsztacie – 2500 zł
- przedstawiciel handlowy w firmie rozprowadzającej kosmetyki (bez prowizji) – 1500 zł
- szeregowy pracownik w zakładzie produkującym szczotki – 1000 zł
- pracownik firmy hydraulicznej – 2200 zł
- robotnik w firmie budowlanej – 4 tys. zł
- pomocnik na dużej budowie – ok. 2,3-2,5 tys. zł
- elektryk w firmie budowlanej – 1800 zł
- kadrowa w firmie budowlanej – ok. 2000 zł
- kasjer w barze szybkiej obsługi – 1600 zł
- ekspedientka w sklepie obuwniczym – ok. 1300 zł
- doradca bankowy 3000 – 3500 zł
- spedytor w firmie transportowej 4500 – 5000 zł
- pracownik u kamieniarza – 2000 zł
- brukarz – 2200 zł
- przedstawiciel handlowy w firmie handlującej środkami pielęgnacyjnymi (bez prowizji) – 2400 zł
- pracownik kuchni w firmie rozwożącej posiłki – 1000 zł

Średnie zarobki w Szczecinie
Od ponad roku w sektorze przedsiębiorstw stoją niemal na tym samym poziomie. Według danych GUS kształtowały się następująco:
styczeń - 3300,53 zł
luty – 3254,13 zł
marzec - 3497,89 zł
kwiecień – 3383,70 zł
maj – 3412,36 zł
czerwiec – 3327,70 zł
lipiec – 3482,82 zł
sierpień - 3433,43 zł
wrzesień – 3288,97 zł
październik – 3330,00 zł
listopad - 3425,48 zł
grudzień – 3607,33 zł
średnia za 12 miesięcy - 3391,12 zł
styczeń – 3259,78 zł
luty – 3216,51 zł
marzec - 3441,21 zł
kwiecień – 3367,12 zł

gs24

Nie możesz dodać komentarza.

  Wyświetlanie: od najstarszego | od najnowszego