Wpisy użytkownika Nortus & Potworna spółka z dnia 22 lutego 2010

Liczba wpisów: 8

nortus
 

Był pies, był kot, a teraz czas na ...
Gołębia, który jeździ koleją


Niecodziennego pasażera mieli okazję spotkać mieszkańcy Toronto podróżujący metrem. Gołąb, bo o nim mowa, ze stoickim spokojem znosił spojrzenia zaciekawionych ludzi. Potem równie spokojnie wysiadł na jednej ze stacji.
Biletu nie skasował, więc pewnie miał miesięczny.

Szerokiej drogi ptaszku, znacznie wygodniej przejechać się metrem niż gnać po niebie w taką zimę.
 

nortus
 


Albania
Andorra
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Belarus
Belgium
Bolivia
Brazil
Bulgaria
Canada
Ceylon (Sri Lanka)
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czechoslovakia
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Georgia
Germany
Gibraltar
Greece
Guatemala
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Andaman & Nicobar Islands
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Italy
Japan
Korea
Laos
Latvia
Lebanon
Liberia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malaya
Malta
Manchukuo
Mexico
Monaco
Mongolia
Morocco
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands East Indies
Newfoundland
New Zealand
Nicaragua
Northern Rhodesia
Norway
Oman
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Portuguese Timor
Macau
Romania
Samoa
American Samoa
San Marino
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
Southern Rhodesia
Soviet Union
Spain
Sweden
Switzerland
Syria
Thailand
Tonga
Transjordan
Turkey
United Kingdom
Channel Islands
Isle of Man
Northern Ireland
United States of America
Uruguay
Vatican City
Venezuela
Yemen
Yugoslavia


załączone obrazki są swego rodzaju podpowiedzią
  • awatar Pepper: Zanim spojrzałam na obrazki, pomyslałam o wojnie. Ale ja dzisiaj nie myslę... :P
  • awatar Anukett: Najpierw pomyślałam że w 2012 mają zginąć, ale po 3 obrazku sądząc to chyba mają sie rozmnożyć ?;)
  • awatar catalana: po kazdym karnawele maja zwiekszona liczbe urodzen ?
Pokaż wszystkie (10) ›
 

nortus
 
Gminy inwestują pieniądze z dna
(Jakub Ziębka gw)


Remonty ulic, rozbudowa szpitala, nowa marina, hala sportowa - w ten sposób zachodniopomorskie gminy wykorzystują pieniądze za zaległe podatki od gruntów leżących pod wewnętrznymi wodami morskimi


Pierwszym miastem, jakie zażądało od Urzędu Morskiego podatków za użytkowanie tych gruntów, było Świnoujście. Tereny leżące pod Świną, Starą,
basenami Barkowym i Północnym, Zalewem Szcze-cińskim,kanałami Mulnik,Piastowskim,Mieleńskim
to w sumie 8400 ha. Zaległy podatek za te tereny za lata 2002-2006 wynosił 55 mln zł. Tyle właśnie Urząd Morski przelał w 2007 i 2008 r. do kasy Świnoujścia.

- Są to pieniądze stanowiące prawie 1/4 naszego rocznego budżetu,więc odczuliśmy poważny zastrzyk finansowy.Wydaliśmy je na rozbudowę, modernizację
szpitala miejskiego oraz stadionu MOSiR, przedłużenie promenady, czy remonty dróg.Pieniądze dostały także Międzyzdroje. Na razie do kasy miasta wpłynęło 14,5 mln zł, będzie jeszcze 27 mln zł. Powierzchnia gruntów tego miasta pod
wewnętrznymi wodami morskimi wynosi ok. 4860 ha.

-Pierwsza transza za 2004 rok wpłynęła 24 grudnia
więc mieliśmy świetny prezent gwiazdkowy - cieszy się Leszek Dorosz, burmistrz Miedzyzdrojów. -
Nie zamierzam ich przejadać, wszystko pójdzie na inwestycje.

W tym roku miasto będzie remontować promenadę. Prace rozpoczną się, gdy tylko zrobi się cieplej. Wymienione zostaną wszystkie media, nawierzchnia,
będą nowe ławki, fontanna. Koszt inwestycji to ok. 22 mln zł. Oprócz tego pieniądze od Urzędu Morskiego przydadzą się przy remoncie ulicy Kolejowej i Norwida, który będzie kosztować 7-8 mln zł.

Ostrożniej do kwestii wydawania pieniędzy podchodzą władze Kamienia Pomorskiego

- W grudniu zeszłego roku wpłynęło do nas ponad 5 mln zł - zdradza Jan Kurowski, rzecznik prasowy magistratu. - Mamy dostać jeszcze dwa razy tyle.
Na razie pieniędzy nie wydajemy, ponieważ Urząd Morski odwołał się w sprawie wypłat dla Świnoujścia do NSA [co nie wstrzymuje jednak wypłat - red.]. Jeśli kasacja Urzędu Morskiego zostanie oddalona, to będziemy mieli zielone
światło. Teraz nie mamy pewności, czy nie będziemy musieli ich zwracać.

Stepnica do tej pory dostała ponad 18,5 mln zł, przez cztery kolejne lata dojdzie 86 mln zł.

- Pieniądze zamierzamy wydać z głową - zapowiada wójt gminy.Kiedy sześć lat objąłem to stanowisko, to zadłużenie gminy wynosiło 12,5 mln, a budżet tylko 6 mln zł. Groził nam nawet zarząd
komisaryczny. Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. Szykujemy się na inwestycje: w maju rusza budowa hali sportowej na 166 miejsc (za 5 mln zł), otworzyliśmy przetarg na budowę mariny na Kanale Młyńskim (6-7 mln zł), wyłożymy pieniądze na drogi i 16 nowoczesnych placów zabaw w każdym z naszych 16 sołectw. Projekty będą miały częściowe dofinansowanie, m.in. z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gminy zarobią 400 mln zł. Chyba, że..

Pieniędzy od Urzędu Morskiego zażądało jeszcze pięć innych zachodniopomorskich gmin: Nowe Warpno (ok.141 mln zł),Wolin (39 mln ),Police (6,9 mln), Szczecin (5,8 mln zł) i Dziwnów (3,6 mln). Z tej listy pieniądze otrzymały już: Nowe Warpno (49 mln), Dziwnów (1,3 mln) i Szczecin (1,75 mln). Wszystkie należności pochodzą z podatków za lata 2004-2006.
Całkowita kwota wraz z odsetkami, której domagają się gminy w naszym województwie,wynosi 411 mln zł.


Skąd te pieniądze?

Wewnętrzne wody morskie obejmują przede wszystkim polską część Zalewu Szczecińskiego z Jeziorem Nowowarpieńskim,Zalewu Wiślanego,Zatoki Gdańskiej
oraz wody portów nad otwartym morzem. Są własnością skarbu  państwa, administrują nimi urzędy morskie, które podlegają Ministerstwu
Infrastruktury. Wszystko zaczęło się w 1991 r., kiedy została uchwalona Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zabrakło w niej kluczowego dla sprawy zapisu, że grunty na terenie gmin leżące pod tzw. wewnętrznymi wodami morskimi są wyłączone od opodatkowania. Dlatego 1 stycznia 2007 r. weszła w życie poprawka do ustawy. Umieszczono w niej zapis o wyłączeniu z opodatko-
wania wewnętrznych wód morskich. O zwrot należnych podatków można się jednak ubiegać do pięciu lat wstecz - czyli od 2004 roku.To kolejny przykład jak jest pisane nasze prawo,
ktoś zapomniał coś napisać.Akurat z korzyścią dla gmin nadmorskich ale na koszt budżetu państwa.
A gminy dostały piękny zastrzyk gotówki na inwestycje, na szczęście nie przejadają ich.
 

nortus
 

Sensacyjny raport: Polska wyprzedzi Niemcy


Z powodu niechęci do wprowadzania reform i niedostatecznych nakładów na kształcenie niemiecka gospodarka może do roku 2040 utracić swą europejską pozycję i znaleźć się za słabą na razie gospodarką polską - głosi opublikowane w Brukseli studium.

W książce "Czas po kryzysie",której współautorami są dyrektor prestiżowego brukselskiego Ośrodka Studiów nad Polityką Europejską Daniel Gros i
współpracująca z tą instytucją austriacka dziennikarka Sonja Sagmeister, przypomina się, że już teraz wskaźnik wzrostu gospodarczego w Polsce jest o 2 punkty procentowe wyższy niż w Niemczech.

Według tej publikacji, Polsce za 20 lat będzie się gospodarczo lepiej powodzić niż Niemcom. W nowych wschodnioeuropejskich państwach Unii
Europejskiej proces nadrabiania zaległości nabiera coraz szybszego tempa, natomiast "Niemcy stały się stare, syte i bierne". Nawet kryzys nie zmusił ich mieszkańców do radykalnych przemyśleń.


Jak wskazuje studium, w niemieckim systemie oświaty zbyt wiele osób przerywa naukę szkolną przed jej ukończeniem i za mało jest tam absolwen-
tów wyższych studiów. Dlatego w następnych pokoleniach Niemcom grozi przekształcenie się
w "kraj pracowników pomocniczych".

Niemal nigdzie w Europie odsetek zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i na wyższych uczelniach nie jest tak niski jak w Niemczech - podkreśla
studium. Wskaźnik 6% stawia Niemcy za Wielką Brytanią z 9% i Polską z 7%.
Niemcom potrzebna jest reforma systemu oświato-
wego, a zwłaszcza zwiększenie liczby inżynierów i innych absolwentów wyższych uczelni.
 

nortus
 
II wojna światowa zakończyła się nie w maju 1945r tylko znacznie później. Ostatnie regulacje odszkodowawcze zakończone zostały w 1947r

Pokój paryski (1947)

Podpisany 10 lutego 1947 roku układ pokojowy pomiędzy sojusznikami III Rzeszy: Rumunią, Węgrami, Austrią, Finlandią, Bułgarią i Włochami, a aliantami. Dotyczył on też innych członków koalicji hitlerowskiej i antyhitlerowskiej.Zmiany terytorialne:


Rumunia:
a.. utrata na rzecz ZSRR Besarabii, Mołdawii i północnej Bukowiny.
b.. przyłączenie (ponowne) północnego Siedmiogrodu

Węgry:
a.. utrata północnego Siedmiogrodu na rzecz Rumunii
b.. utrata Wojwodiny na rzecz Jugosławii,
c.. utrata południowej Słowacji na rzecz Czechosłowacji,
d.. utrata Rusi Zakarpackiej na rzecz ZSRR,

Austria:
a.. powrót do granic z 1937 roku
b.. południe Czech (tzw. Kraj Sudetów (niem. Sudetenland)) do Czechosłowacji
c.. Słowenia do Jugosławii
d.. podział na 4 strefy okupacyjne
e.. suwerenność od 1955 roku
f.. wolne wybory parlamentarne
g.. delegalizacja partii nazistowskich i faszystowskich

Finlandia
a.. utrata portu Petsamo i Karelii na rzecz ZSRR
b.. dzierżawa przez ZSRR bazy wojskowej Porkkala
c.. demilitaryzacja Wysp Alandzkich

Bułgaria:
a.. Macedonia do Jugosławii
b.. północne wybrzeże Morza Egejskiego do Grecji

Włochy:
a.. utrata Libii i wschodniej Somalii na rzecz Anglii i Francji
b.. uznanie niepodległości Etiopii
c.. utrata Erytrei na rzecz Anglii (w latach 1952 - 93 należała do Etiopii)
d.. utrata Rodos i innych wysp greckich na rzecz Grecji
e.. uznanie niepodległości Albanii
f.. Istria, zachodnia Słowenia i Kosowo z Czarnogórą do Jugosławii

W Bułgarii, Rumunii, Węgrzech pozwolono stacjonować Armii Czerwonej.


Wszystkie pokonane państwa musiały zapłacić kontrybucje Rosji Sowieckiej i aliantom, jedynie Finlandia wywiązała się z całości zobowiązań.

Odszkodowania ekonomiczne:

Reparacje wojenne w dolarach, według wartości z roku 1938r.

$360,000,000 - Włochy na rzecz:
   a.. $125,000,000 Jugosławii
   b.. $105,000,000 Grecji
   c.. $100,000,000 ZSRR,
   d.. $25,000,000 Etiopii,
   e.. $5,000,000 Albanii.

$300,000,000 - Finlandia na rzecz ZSRR

$300,000,000 - Węgry na rzecz:
   a.. $200,000,000 ZSRR
   b.. $100,000,000 Czechosłowacji i Jugosławii

$300,000,000 - Rumunia na rzecz ZSRR

$70,000,000 Bułgaria na rzecz:
   a.. $45,000,000 to Grecji
   b.. $25,000,000 to JugosławiiFinlandia uwagi:

Porkkala–półwysep nad Zatoką Fińską, w Finlandii, niedaleko na południowy zachód od Helsinek. W 1944 według postanowień rozejmu kończącego wojnę radziecko-fińską półwysep i otaczające go okolice zostały oddane w dzierżawę ZSRR na 50 lat. Wojska radzieckie stworzyły tam następnie silną bazę, a centrum Helsinek było w zasięgu stacjonującej tam artylerii. Obecność wojsk radzieckich tak blisko stolicy miała znaczny wpływ na uległość fińskiej polityki wobec ZSRR w tym okresie. Po śmierci Stalina w 1953 nastąpiło odprężenie w stosunkach międzynarodowych, a baza w Porkkala straciła na znaczeniu. W wyniku negocjacji wojska radzieckie opuściły bazę w styczniu 1956.
  • awatar Nortus & Potworna spółka: @Guderian: oczywiście, że masz rację. Temat Kuryli jest nie zamknięty ale i Japonia jeszcze nie zamknęła tematu wojny z Chinami, Mongolią, Koreą. I nie tylko bo są jeszcze jakieś drobne kraiki Oceanii. Ale największy problem to Japonia-Rosja.
  • awatar jas fasola: ...doczekac tej chwili...
Pokaż wszystkie (2) ›
 

nortus
 
Właśnie w TV gadają, że chcą wznowić produkcję w stoczni szczecińskiej.

No i ... zaczyna się.

Umorzyć im długi wobec wierzycieli, dać im kredyty bo oni nie mają pieniędzy i dać im zamówienia bo oni chcą produkować.

I koniec rozmowy. Oni chcą i ktoś ma im dać. KTO?
Piszą do ministra, więc minister - zgodnie z prawem wyjaśnia im, że ich sprawę może załatwić tylko syndyk upadłości i trzeba zwrócić pieniądze wierzycielom stoczni. Przecież te firmy straciły masę pieniędzy gdy stocznia upadła.
Ich to nie obchodzi, państwo ma im dać.

Kuźwa, komuna się się skończyła. Nie wiedzą?
Aha, to mówią byli prywatni właściciele stoczni. Po pierwszej prywatyzacji oni przejęli stocznię i rządzili tam dobrze że stocznia musiała być upaństwowiona ponownie by ponownie upaść.