Wpisy użytkownika Nortus & Potworna spółka z dnia 6 kwietnia 2009

Liczba wpisów: 12

nortus
 

Edward Munch - skarb narodowy Norwegii

Muzeum Muncha w Oslo to miejsce, które przyciąga prawie każdego turystę.

Bogata kolekcja prac norweskiego malarza, uważa-nego za prekursora ekspresjonizmu, to około 3000 rysunków i 1100 obrazów olejnych.

Pierwsze dzieła Muncha przepełnione były goryczą, bólem po stracie matki i siostry (obie zmarły na gruźlicę). Odzwierciedlały smutek i załamanie
nerwowe, które dotknęły malarza. Prace, utrzymane w pesymistycznej i ciemnej tonacji, nie spotkały się z entuzjazmem ze strony norweskich krytyków.
Nazywali je "obrazą sztuki", a samemu artyście zarzucali odejście od obowiązującego wówczas natu-ralizmu.Sprzeciwiając się,powszechnie uznawanym,
malarskim kanonom, Munch naraził się na niechęć ze strony norweskiej bohemy artystycznej.

Większość wybitnych dzieł malarza powstało po podjętej przez niego decyzji o wyjeździe z rodzin-nego kraju. Odwracając się od kręgu norweskich artystów,Munch zaczął rozwijać swój styl w Paryżu i Berlinie.Nabył on umiejętność wyrażania w swoich
obrazach stanów psychicznych postaci, które malował. I tak na przykład z jego najsłynniejszego
dzieła "Krzyk",które jest dostępne dla odwiedzają-cych muzeum w Oslo, bije pesymizm i lęk przed życiem, ogarniający w tamtym czasie Muncha.

Podziwiając dziś "Krzyk", warto mieć świadomość, iż jest on najczęściej reprodukowanym dziełem na świecie, a jego wartość szacuje się na 54 miliony
euro. Norwedzy są z tego powodu wyjątkowo dumni, a słynny obraz uważają za narodowy skarb. Tym większe było ich oburzenie gdy w 2004r "Krzyk" wraz z "Madonna" Edwarda Muncha skradziono. Po tym incydencie muzeum w Oslo zostało zamknięte, a obrazy odzyskano dopiero po dwóch latach. Na skutek uszkodzeń, na które były narażone podczas kradzieży, konieczna była ich reparacja, która wyniosła ok. 200 tys. euro.

Poza wspomnianym "Krzykiem"" który bez wątpienia uchodzi za ekspresjonistyczne arcydzieło, warto wspomnieć o tym, iż w późniejszych pracach Munch nie skupiał się już na wyrażaniu lęków i rozpaczy
współczesnego człowieka.Wraz z bardziej pozytywnym
nastawieniem do życia, malarz zaczął inspirować się naturą i współistniejącym z nią człowiekiem. W okresie tym, namalował takie dzieła, jak
"Płodność","Dziewczęta na moście" czy "Wiosenna orka".

Mimo tego, iż twórczość Muncha została doceniona przez Norwegów dopiero wtedy, gdy malarz stał się sławny w Europie, to jeszcze przed śmiercią
(zmarł w 1944 r.) przekazał on większość swoich prac miastu Oslo. Dzięki temu otworzona muzeum jego imienia, a zwiedzającym dano niebywałą możliwość podziwiania najsłynniejszych prac artysty. Artysty, który wprowadzając liczne innowacje do malarstwa europejskiego, stał się niedoścignionym wzorem i inspiracją dla wielu przyszłych malarzy.

Weronika Kozior dla wp.pl
 • awatar Paryzanka: Alte Nationalagaleria - to była niespodzanka i niestety małe rozczarowanie Munchem. Miałam wrażenie ,ze stoję przed szarym płótnem, które niedokładnie zostało muśnięte niewyraźnymi , rozwodnionymi farbami. Wielki format pastelowych obrazów zdecydowanie lepiej ogladało się z odległosci kilku metrów. Mój ulubiony obraz Muncha to- "Dziewczęta na moście " z 1899 r .
Pokaż wszystkie (1) ›
 

nortus
 
Edvard Munch (ur. 12 grudnia 1863 w Loten, zm. 23
stycznia 1944 w Ekely) - norweski malarz i grafik.


Życie

Edvard Munch przyszedł na świat jako drugie dziecko lekarza wojskowego Christiana Muncha i Laury Bjolsen. Matka Muncha zmarła na gruźlicę, kiedy jej syn był jeszcze dzieckiem. Kilka lat później ta sama choroba zabrała starszą siostrę - Johanne Sophie. Zetknięcie się ze śmiercią bliskich zaważyło na rozwoju duchowym i artystycz-nym malarza. Motyw śmierci jest bardzo częsty w twórczości tego artysty.

Rysunku i malarstwa uczył się początkowo w Kristianii (dawna nazwa Oslo).
Dzięki stypendium studiował przez trzy lata (1889-1892) w Paryżu, gdzie uległ wpływom malarstwa postimpresjonistycznego. Po powrocie z Paryża
wystawił swoje prace w Kristianii, wywołując nimi ogromne zainteresowanie norweskiego malarza mieszkającego w Niemczech Adelsteena Normanna.
Zaproszony przez niego do Berlina w 1892 ze swoimi obrazami stał się przyczyną skandalu artystycznego.

W Berlinie nawiązał kontakt z tamtejszą cyganerią.
Przyjaźnił się ze Stanisławem Przybyszewskim, jego żoną Dagny Juel Przybyszewską, Augustem
Strindbergiem i innymi artystami z kręgu winiarni Zum Schwarzen Ferkel.

Wiele lat spędził w Niemczech (Berlin), Francji i Włoszech (Nicea). Był związany z symbolistami i szkołą z Pont-Aven. Wiele lat walczył z alkoho-lizmem i zaburzeniami nerwowymi. Po ciężkiej chorobie nerwowej (z której leczył się w klinice dla nerwowo chorych w Kopenhadze nowoczesną
metodą elektrowstrząsów), osiadł w Norwegii. Tworzył symboliczne kompozycje figuralne, dając w nich w ekspresyjny sposób wyraz obsesjom erotycznym,uczuciom samotności, przygnębienia, lęku przed chorobą i śmiercią.

Edvard Munch był pod wieloma względami artystą-nowatorem, zwłaszcza w dziedzinie grafiki, której technikę znacznie rozwinął. To on po raz pierwszy
zastosował na szeroką skalę grafikę barwną.

Styl artysty:

a.. silny kontur,
b.. płynna secesyjna linia,
c.. zróżnicowany koloryt,
d.. po 1909 rozjaśnił paletę
e.. ekspresja

Twórczość Muncha oddziałała bardzo silnie na malarstwo europejskie początku XX wieku, będąc jednym z głównych źródeł ekspresjonizmu. W Polsce wpływ Muncha w sztuce Młodej Polski zaznaczył się dzięki Przybyszewskiemu - wpływ Muncha widać zwłaszcza w malarstwie Wojciecha Weissa.

W 2004 w Muzeum Muncha dokonano napadu z bronią w ręku, kradnąc wystawione tam wersje Krzyku i Madonny (inne wersje można wciąż oglądać w Galerii
Narodowej w Oslo).

31 sierpnia 2006 r. policja odnalazła poszukiwany przez ponad 2 lata obraz.


Ważniejsze dzieła (chronologicznie)

a.. Det syke barn (Chore dziecko), kilka wersji począwszy od 1886
b.. Doden i sykevarelset (Śmierć w pokoju chorego), 1893
c.. Skrik (Krzyk), kilka wersji począwszy od 1893
d.. Sjalusi (Zazdrość) 1890
e.. Madonna, kilka wersji począwszy od 1893/1894
f.. Vampyr (Wampir), 1893/1894
g.. Kyss (Pocałunek), 1897
h.. Pikene pa broen (Dziewczęta na moście) 1901)
i.. Selvportret ved vinflasken (Autoportret z butelką wina), 1906
j.. Stjernenatt (Gwiaździsta noc), 1923/1924
k.. cykl obrazów Livsfrisen (Fryz życia)

Biografia (ważniejsze daty)

a.. 1863 Munch przychodzi na świat 12 grudnia w Loten, w prowincji Hedmark.
b.. 1868 Matka artysty umiera na gruźlicę.
c.. 1877 Siostra Johanne Sofie umiera na gruźlicę w wieku 15 lat.
d.. 1881 Munch rozpoczyna naukę w Den Kongelige Tegneskole (KrólewskiejSzkole Rysunku) Kristiania
e.. 1884 Nawiązuje znajomość z Hansem Jagerem, przywódcą bohemy kristiańskiej
f.. 1885 Wystawia jeden obraz w pawilonie norwes-kim na Wystawie Światowej w Antwerpii. Pierwszy pobyt w Paryżu.
g.. 1886 Wystawia cztery obrazy na wystawie jesiennej w Kristianii, m.in.Det syke barn (Chore dziecko), wywołując oburzenie publiczności i krytyków.
h.. 1889 Pierwsza samodzielna wystawa. Munch otrzymuje stypendium państwowe i wyjeżdża na studia do Paryża. Rozpoczyna naukę w atelier Léona
Bonnata. Umiera ojciec Muncha.
i.. 1890-1892 Kolejne pobyty w Paryżu, wyjazd do Nicei.Miesiące letnie Munch spędza w Asgardstrand.
j.. 1892 Kolejna wystawa w Kristianii,zaproszenie do Berlina. Munch wystawia swoje prace w Verein Berliner Künstler. Po tygodniu wystawa zostaje
zamknięta z powodu protestów.
k.. 1893 W Berlinie Munch nawiązuje znajomość z artystami z kręgu winiarni Zum Schwarzen Ferkel. Pierwsze prace nad cyklem Livsfrisen (Fryz życia).
Powstają Skrik (Krzyk) i Madonna.
l.. 1894 Munch rozpoczyna eksperymenty z grafiką.
m.. 1895-1898 Mieszka i pracuje w Berlinie i Paryżu.
n.. 1898-1902 Burzyliwy romans z Tullą Larsen, zakończony kłótnią w Asgardstrand, w czasie której Munch zostaje postrzelony w lewą rękę. Ucieka z Norwegii.
o.. 1903 Mieszka i pracuje w Berlinie, Paryżu i Lubece. Zostaje członkiem Société des Artistes Indépendants (Salonu Niezależnych). W Warszawie odbywa się pierwsza w Polsce wystawa jego grafik w Salonie Krywulta.
p.. 1905 Rozpoczyna wielomiesięczną walkę z chorobą nerwową i alkoholizmem.
q.. 1906 Przygotowuje dekoracje do Upiorów i Heddy Gabler Henryka Ibsenadla zespołu Maxa Reinhardta w Deutschen Theater.
r.. 1907-1908 Mieszka i pracuje w Berlinie. Wakacje spędza w Warnemünde nad Bałtykiem, malując
na plaży nudystów. Jesienią 1908 przeżywa załamanie nerwowe i rozpoczyna leczenie w klinice doktora Jacobsona w Kopenhadze.
Otrzymuje Królewski Order Św. Olafa.
s.. 1909 Wiosną powraca do Norwegii. Rozpoczyna pracę nad projektem obrazów do Auli Uniwersytec-kiej  w Kristianii.
t.. 1912 W Kolonii wystawia swoje prace obok obrazów takich artystów jak Paul Cézanne, Paul Gauguin i Vincent van Gogh.
u.. 1914 Uniwersytet w Kristianii zleca Munchowi namalowanie obrazów do Auli.
v.. 1916 Kupuje posiadłość Ekely na przedmieś-ciach Kristianii.
w.. 1918-1919 Wydaje książeczkę Livsfrisen w związku ze swoją kolejną wystawą w Kristianii. Zapada na hiszpańską grypę.


Dom Edvarda Muncha w Asgardstrand

a.. 1922 Przygotowuje obrazy ozdabiające fabrykę czekolady Freia w Kristianii.
b.. 1928 Przygotowuje projekty malowideł do ratusza w Oslo.
c.. 1929 Buduje w Ekely zimowe atelier.
d.. 1930-1931 Zapada na chorobę oczu.
e.. 1933 Otrzymuje Wielki Krzyż Orderu Św. Olafa
f.. 1944 Umiera w Ekely 23 stycznia.W testamencie zapisuje wszystkie swoje dzieła miastu Oslo.
g.. 1963 Zostaje otwarte Muzeum Muncha.



Obraz Edwarda Muncha pt. "Krzyk" powstał w 1893r. Należy on do cyklu "Fryz życia" i uważany jest za pierwszy charakterystyczny obraz ekspresjonistów. Dzieło to wykonane jest przez malarza w kilku technikach graficznych, m.in. rysunek, litografie (czarno-biała i kolorowa) oraz drzeworyt. Wielu krytyków sztuki uznało, że "Krzyk" to największe dzieło Muncha. Ich zdaniem obraz przedstawia współczesnego człowieka przeszytego bólem egzysten
cjalnym. Podobno podczas tworzenia obrazu, malarz inspirację znalazł we własnym życiu.
Sztukę Edwarda Muncha określa się jako"psychiczny naturalizm". W swoich obrazach kolorystycznie zbudowanych na ostrych zderzeniach kontrastu-jących z sobą, dość ciężkich barw, Munch dawał wyraz trapiącym go myślom o osamotnieniu człowieka
jego lękach przed nieznanym a nieubłaganym losem,
przed chorobą, śmiercią, a nawet miłością.
Na pierwszym planie obrazu znajduje się dziwna, zdeformowana postać. Ma na sobie ciemny strój, co tworzy wyrazisty kontrast z jasną barwą ciała. Trudno określić jej płeć, być może artysta przedstawił samego siebie. Twarz osoby wyraża przerażenie, usta otwarte są do krzyku, a ręce w obronnym geście spoczywają na głowie. W tle obrazu widać długi, niekończący się most, a na
nim dwie ciemne postaci spacerujących mężczyzn. Wzrok przykuwa ich obojętność, zachowują się tak, jakby nie dostrzegały krzyczącego mężczyzny.
Niebo jest krwistoczerwone, a otchłań morza, lub jeziora bardzo ciemna, wręcz mroczna.
Opisywany obraz budzi w widzu grozę. Sprawiają to między innymi wyraziste, wijące się linie oraz niezwykle jaskrawe i kontrastujące ze sobą barwy.
Potęgują one jeszcze przerażenie, jakie możemy ujrzeć na twarzy głównej postaci.
"Krzyk" jest odzwierciedleniem uczuć Muncha. Autor był najwidoczniej przerażony światem. Bał się samotności i obojętności innych ludzi. Malując swój obraz przelał on na płótno swoją duszę, swoje odczucia.
 

nortus
 
autor: Wojciech Czuchnowski 2009-04-04


Ataki za pomocą teczek na politycznych wrogów PiS, ingerencja w życie Kościoła i przekształ-cenie IPN w instytucję lustracyjną - to obraz ponad trzech lat rządów w IPN prezesa Janusza Kurtyki.


Irytację Tuska wzbudziła książka pracownika IPN oczerniająca b.prezydenta i przywódcę "Solidar-ności" Lecha Wałęsę.Gdy w obronie Wałęsy wystąpił inny b. prezydent - Aleksander Kwaśniewski, Kurtyka ogłosił,że Kwaśniewski był zarejestrowany jako agent SB.

"Gazeta" wyliczyła najważniejsze grzechy IPN czasów prezesa Kurtyki.

Grzech pierwszy: Utrącenie Przewoźnika

Kurtyka obowiązki prezesa objął 29 grudnia 2005r. Jego najpoważniejszy kontrkandydat Andrzej Przewoźnik odpadł,bo w IPN znalazły się dokumenty
że był agentem SB. Materiały najpierw wyciekły do "Rzeczpospolitej". Okazało się, że pochodzą z krakowskiego oddziału IPN, którym kierował wtedy Kurtyka.
Kandydaturę Przewoźnika odrzucono.

W listopadzie 2005r. sąd lustracyjny po pierwszej rozprawie orzekł, że Przewoźnik nie współpracował z bezpieką. Zwrócono uwagę, że zapis rejestrowy
(jedyny dowód przeciw Przewoźnikowi) został zmieniony. W skrócie "KTW"- czyli Kandydat na Tajnego Współpracownika,ktoś wykreślił literę "K".

Aferę z utrąceniem Przewoźnika ostro skomentował Lech Kaczyński (wtedy kandydat na prezydenta): - Co myśleć o facecie, który zaczyna od tego, że
kabluje na konkurenta? - powiedział o Kurtyce. Potem jednak się do niego przekonał, a ostatnio zapowiedział, że chce go odznaczyć.

Grzech drugi: Koledzy z Kolegium

Ostatecznie Kurtykę - przewagą jednego głosu - poparło Kolegium IPN rekomendujące kandydata Sejmowi. Też nie obyło się bez zgrzytów. Dwaj
członkowie Kolegium - Sławomir Radoń i Jan Draus - nie ujawnili swoich powiązań z Kurtyką, który zatrudnił osoby z ich rodzin w krakowskim IPN, a
sam wykładał w szkole, gdzie rektorem był Draus.

Draus i Radoń nadal zasiadają w Kolegium, które dzisiaj składa się z ludzi rekomendowanych przez koalicję PiS-LPR-Samoobrona oraz prezydenta.

Grzech trzeci: Lustracja do IPN

PiS po objęciu w 2005 r. władzy natychmiast przystąpił do zmian w ustawie lustracyjnej. Nowe kierownictwo Instytutu z Kurtyką na czele wspierało te działania.

Zlikwidowano niezależne od IPN Biuro Rzecznika Interesu Publicznego, przenosząc całą lustrację do IPN. Było to sprzeczne z intencjami twórców
IPN, którzy nie chcieli, by był on instytucją lustracyjną.

Przedstawiciele IPN zgodzili się na znaczne poszerzenie kręgu lustrowanych (m.in. o naukowców
dziennikarzy, biznesmenów) i zapisy mówiące o możliwości zwolnienia z pracy osób, które nie złożyły bądź złożyły fałszywe oświadczenie lustracyjne. IPN miał też publikować listy agentów SB.

Grzech czwarty: Atak na sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Gdy w maju 2007 r. przygotowaną przez PiS ustawą lustracyjną zajął się Trybunał Konstytucyjny, IPN pomagał storpedować pracę sędziów.

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk (broniący ustawy przed Trybunałem) dostał z Instytutu materiały mające świadczyć o tym, że dwóch sędziów orzeka-jących w tej sprawie może być stronniczych, bo są zarejestrowani jako "kontakty operacyjne" SB. Sędziowie zostali wyłączeni ze sprawy.

Grzech piąty: Teczki na Kościół

Mimo że księża i duchowni nie podlegają lustracji
IPN upublicznia dokumenty zarzucające przedstawi-cielom Kościoła współpracę z SB. Najbardziej
drastycznym przykładem takiego działania była głośna sprawa abp. Stanisława Wielgusa, który 7 stycznia 2007 r. po publikacji akt przez IPN zrezygnował z godności metropolity warszawskiego. Wcześniej próbowano utrącić kandydaturę Wielgusa
poprzez przecieki materiałów z IPN do "Gazety Polskiej".

Msza w archikatedrze warszawskiej, podczas której Wielgus ogłosił rezygnację,była gorszącym starciem
grup zwolenników i przeciwników hierarchy. - IPN nie może być wyrocznią i źródłem informacji o obywatelach dla całego państwa. To jest zbyt brudne i zbyt powierzchowne - mówił do wiernych prymas Józef Glemp. IPN nie wziął sobie tych słów do serca.

W marcu tego roku w książce o działaniach bezpieki
wobec księdza Jerzego Popiełuszki zlustrowano kilku księży, trzech biskupów i prałata Henryka
Jankowskiego.

Grzech szósty: Teczki na wrogów PiS

Przecieki teczek z IPN stały się w czasach prezesa Kurtyki narzędziem walki z wrogami PiS.

Jesienią 2006r. telewizja TVN zrobiła prowokację, nagrywając,jak minister rządu PiS próbował przeku-pić posłankę Samoobrony obietnicami stanowisk i awansów dla posłów, których przeciągnie na swoją stronę. Wkrótce po tym materiale "Gazeta Polska" ogłosiła, że Milan Subotić, sekretarz programowy
TVN, był agentem służb specjalnych PRL. Podstawą były informacje z IPN.
Kilka dni później IPN przekazał wybranym mediom kopię teczki Suboticia.

Grzech siódmy: Lech Wałęsa, czyli agent "Bolek"

Latem 2008r. IPN wydał książkę "SB a Lech Wałęsa" autorstwa dwóch pracowników Instytutu - Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka.Wstępem poprze-dził ją Janusz Kurtyka. Autorzy napisali, że Wałęsa był w latach 1970-76 agentem SB.

Twierdzą tak, mimo oczyszczającego Wałęsę wyroku sądu lustracyjnego i mimo decyzji poprzedniego prezesa Leona Kieresa, który nadał Wałęsie status
pokrzywdzonego. Przeciwko wydaniu książki pod logo IPN protestowała wiceprezes Instytutu Maria Dmochowska, ale kierownictwo IPN ją zlekceważyło.

Po ukazaniu się książki nazwisko Wałęsy nie znalazło się w publikowanym przez IPN katalogu osób represjonowanych. Jednocześnie w trwającym od kilku lat śledztwie IPN w sprawie fałszowania przez SB dokumentów na Wałęsę prokuratorzy nie przesłuchali nawet funkcjonariuszy pracujących w grupie fabrykującej te materiały.

W grudniu 2008 r. okazało się, że żyje kapitan b. SB Edward Graczyk, który miał zwerbować Wałęsę. Autorzy książki napisali o nim, że zmarł. Graczyk
przed prokuratorem zeznał, że Wałęsa nie był jego agentem.

===
Przecież to tylko są zbiegi okoliczności. Mularczyk poszedł na kawę i się potknął o teczkę sędziego zdrajcy. Przypadkiem natknięto się na akta Gocławskiego czy Jankowskiego. Przypadek.
 

nortus
 

Przeciętny kot potrzebuje 24 godzin snu na dobę.
Niektórym potrzeba więcej.

Staraj się nie chrapać i nie przeszkadzać kotu.

Legowiska dla zwierząt są dobre dla psów albo dla dzieci. Koty potrzebują prawdziwych łóżek.

Pamiętaj, by nigdy nie pomylić swego kota z poduszką, nawet jeżeli nie różnią się wyglądem.

Nie trać czasu na spychanie kota z łóżka. I tak wróci.

Przeważnie na łóżku mieści się sześć kotów. Dziesięć bez właściciela.

Koty też są wegetarianami. Jedzą rośliny doniczkowe.

Koty potrzebują kalorii. Może nie ruszają się tyle, ile ty, ale zużywają dużo energii na pracę umysłową.
 • awatar Zee.: Jaki śliczny.
 • awatar Expresja: masz kota na punkcie kota ;D też bym miała, gdyby mieszkała ze mną taka piękność i niecnota ;D
 • awatar Nortus & Potworna spółka: @Expresja: pamiętaj, że to nie człowiek wybiera sobie kota, ale kot wybiera sobie człowieka.
Pokaż wszystkie (3) ›
 

nortus
 

Miej pod ręką sporo dużych ręczników, kiedy kąpiesz kota. Będą potrzebne do wytarcia - ciebie.

Nie używaj amoniaku, terpentyny ani rozpuszczal-nika do farby przy myciu kota, nawet mimo silnej pokusy.

Nie wsadzaj kota do pralki,  nawet mimo silnej pokusy.

Nie spuszczaj kota z wodą w toalecie,  nawet mimo silnej pokusy.

Pamiętaj: wodę lubią kaczki, nie koty.

Koty nie rodzą się neurotykami. Stają się nimi kilka minut po urodzeniu.

Nie trać pieniędzy na zawodowych psychoterapeutów.
Będą ci potrzebne na twoją terapię.

Nie trać czasu na analizowanie poczucia winy u twojego kota. Nie ma żadnego.

Nie niepokój się, jeżeli twój kot wydaje się nienormalny. U kotów to normalne.


F i n a ł:

Psy mogą być większe od kotów. Ale nie mądrzejsze.

Jeżeli twój kot i pies nie mogą dojść do porozu-mienia, porozmawiaj z psem. Tylko on cię wysłucha.

Jeśli twój dom nie jest wystarczająco duży dla psa i kota, masz alternatywę. Oddaj psa. Albo przeprowadź się do większego domu.

Czy neurotycznego kota można wyleczyć? NIE.
Pokaż wszystkie (3) ›
 

nortus
 
 • awatar maurycio76: E.Munch faktycznie jest ciekawym malarzem zwykle jedna jego praca sie z jego nazwiskim kojarzy pt;"krzyk" :)
 • awatar Nortus & Potworna spółka: @maurycio76: dokładnie, wszyscy kojarzą chyba tylko ten jeden obraz. ;)
 • awatar Paryżanka : Był geniuszem ! Ogladam to po raz piety i ciagle mi mało. Mój ulubiony braz " Dziewczynki na moście" malował kilka razy i za kazdym razem doskonalej. Niby zmiana ustawienia pierwszej dziewczynki a tyle odkrywczego uroku. Porównywałam go teraz z Van Goghem , dużo wspólnych spojrzeń i przemyśleń malarskich mieli Ci wielcy artyści.
Pokaż wszystkie (3) ›
 

nortus
 

się zrobiły!
Nie podoba im się w jakich warunkach mają rodzić? A co to łaskę robią? Niech się cieszą, że w lesie nie muszą rodzić.
A tu patrzcie czego im się zachciewa:
-chce znać nazwy lekarstw - a co to rodząca jest lekarzem? To lekarz ma wiedzieć co daje.
-że kibel na końcu korytarza - a może chcę się w kiblu położyć i tam rodzić?
-że pielęgniarki niemiłe są - a ty byś była miła za 2000 zł? Harować jak wół i te rodzące krowy nie podziękują im, na kawę im żal czy czekoladę
-że brudno jest - to niech sobie posprzątają
-że mąż czy kochanek nie może być koło niej - a co to chłop rodzi? Zarazki będzie przynosił i bród dodatkowy do szpitala przywleka,
-że w basenie - patrzcie taką, łazienki w w domu może nie ma a w basenie chce się jej rodzić

Skandal i chamstwo. Jak można wymagać od biednych szpitali luksusów jakby w Ameryce żyły.

Powiedzmy sobie szczerze, macie pecha że się w Polsce urodziłyście i tu musicie rodzić swoje bachory. I tak cieszcie się, że NFZ nie wprowadził porodu naturalnego, zgodnego z wiara najświętszą, czyli stajesz w rozkroku, trzymasz się dwóch drzew i rodzisz. Jak matka natura przykazała. Chcesz znieczulenie - to mogę przypierdzielić w głupi łeb.
Ale się to tałatajstwo naoglądało filmów i chce tak samo mieć.
Trzeba zapłacić!
 • awatar Nortus & Potworna spółka: właśnie w TVP nadawali raport z kontroli szpitali porodowych w Polsce. Powiesić się to mało. Współczuję Wam, kobitki. :)
 • awatar Expresja: przechodziłam to trzy razy - więc coś o tych "warunkach" wiem, niestety... trza było uśpić i pokroić nieprzytomną ;P
 • awatar smutnezycie: nie pielęgniarka tylko położna na porodówce pracuje;)
Pokaż wszystkie (15) ›
 

nortus
 
Grzeszne miasta, w których można realizować swoje najbardziej wyuzdane pragnienia,istnieją od wieków

Kiedyś przodowały w tej kwestii m.in. słynący z gorących orgii Rzym, czy narkotykami i seksem płynący Szanghaj. W XXI wieku ranking ten nieco się zmienił.Serwis askmen.com ułożył współczesną
listę dziesięciu najbardziej grzesznych miast świata.

Głównym kryterium przy jej układaniu okazała się dostępność klubów, hazardu, seksu, alkoholu i narkotyków.

Poniżej 10 najbardziej grzesznych miast współczesnego świata:

1. Pattaya w Tajlandii

Położona niedaleko Bangkoku Pattaya jest jednym z najsłynniejszych ośrodków wypoczynkowych w Azji. Pełno tu barów go-go, domów masażu i klubów dla
transseksualistów. Seks jest tu najważniejszy - każdy znajdzie tu to, czego szuka. Prostytutki wabią spacerujących ulicami klientów, próbując zachęcić ich do skorzystania ze swoich usług. Ponieważ miasto jest położone bezpośrednio przy plaży, po nocnych uciechach można odespać kaca i nocne grzechy pod gwiazdami. Tak, aby mieć siły na szaleństwa następnego dnia...

2. Tijuana w Meksyku

Tijuana znajduje się w północno-zachodnim Meksyku, przy granicy z USA. Na ulicach można tu spotkać osoby oferujące narkotyki i leki psychotropowe, wyznaczone są specjalne dzielnice pełne prostytutek, a alkohol jest wyjątkowo tani.

3. Amsterdam w Holandii

Największe miasto Holandii jest mekką amatorów marihuany i haszyszu.
Dzielnica czerwonych latarni kusi spragnionych cielesnych uciech. Mogą oni także uczestniczyć w show, podczas którego pary uprawiają naprawdę seks na scenie. Narkotyki i seks są tu więc na wyciągnięcie ręki. W dodatku wszystko to jest całkowicie legalne.

4. Las Vegas w Nevadzie

Las Vegas to marzenie każdego grzesznika. Można tu przebierać w najbardziej wymyślnych ofertach usług seksualnych. Problemu nie nastręcza też zdobycie broni. Marzyłeś kiedyś o uzi lub pistole-cie? Nie ma problemu. Wystarczy wejść do pierw-szego sklepu z bronią i pokazać swoje prawo jazdy. Miejscem przeznaczenia dla przeważającej większości przyjezdnych pozostaje jednak wciąż kasyno.

5. Rio de Janeiro w Brazylii

Brazylia słynie z pięknych kobiet oraz słońca. Plaże w Rio pełne są opalających się topless dziewczyn. Prawdziwa zabawa zaczyna się tu jednak
wieczorem - nocne życie tętni tu rytmami bossa novy.Rio de Janeiro znane jest także z festiwalu, w czasie którego ulice miasta wypełniają się
roztańczonym tłumem.

6. Moskwa w Rosji

W moskiewskich klubach nocnych bawią się ludzie z całej Europy. Pełno jest tam prostytutek oferują-cych swoje usługi, a także różnorodnych alkoholi.
Prym wiedzie tu jednak głównie wódka. Rosja uznawana jest bowiem za kraj słynący z najlepszej wódki na świecie.

7. Nowy Orlean w Luizjanie

Nowy Orlean to nowoczesna mieszanka klubów, sklepów i barów porno. Choć prostytucja jest zakazana, nie znaczy to, że nie istnieje. Doskonałym dowodem na to jest historia amerykań-skiego senatora Davida Vittera, któremu udowod-niono, że regularnie korzystał z usług tutejszych prostytutek.

8. Manama w Bahrajnie

Manama jest położona nad Zatoką Perską. Jedną trzecią mieszkańców tego muzułmańskiego miasta stanowią obcokrajowcy, co doprowadziło do znacznej liberalizacji życia publicznego. Powstało tu wiele klubów, w których można miło spędzić wieczór. Można tu tez skorzystać z usług prostytutek - choć jest to nielegalne, to jednak powszechnie dostępne.

9. Macau w Chinach

Macau szczyci się największym na świecie kasynem - większym nawet od tego w Las Vegas. Oprócz hazardu na turystów czekają tu także specjalnie wyszkolone kobiety, mające zapewnić swoim klientom jak najwięcej przyjemności.

10. Berlin w Niemczech

W Berlinie seks znajdziesz wszędzie i to w różnych
formach. Chcesz zostać ukarany? Nie ma problemu. Prostytutki mogą się wychłostać lub skuć
kajdankami. W latach międzywojennych w Berlinie powstał pierwszy na świecie instytut seksu, w którym znalazła się m.in. kolekcja porno, która mogłaby zawstydzić niejednego.
 • awatar Paryzanka: Nie byłam jeszcze w muzeum sexu, ale juz wiem gdzie sie znajduję.
 • awatar Nortus & Potworna spółka: w samym sercu miasta. Pozdrawiam ;)
Pokaż wszystkie (2) ›
 

nortus
 
Jedno zdjęcie jest żartem a drugie jest prawdziwe.

Zgadnij które jest prawdziwe?

Odpowiedź w komentarzu.
Pokaż wszystkie (2) ›
 

nortus
 
Pokaż wszystkie (3) ›
 

nortus
 

Właśnie oglądam, jednym okiem bo drugie w necie, film - wielka porażkę kinematografii= Kod DaVinci.

Książka była super, ale film jest pomyłką.

Dobranoc serdeńka pingerowskie





Pokaż wszystkie (4) ›
 

nortus
 
 • awatar gość: Pamiętasz jak pisałeś o zdradzie prezydenta w sprawie wyboru szefa NATO? I co w takim razie powiesz o tym, że to Tusk poparł pierwszy premiera Danii jeszcze przed Kaczyńskim.
 • awatar nortus: "Tusk na pytanie, czy Polska popiera Rosmussena, miał zasugerować,że go nie popiera,a nawet jest zainteresowana... własnym kandydatem. Dwóch ostatnich słów możemy się jednak tylko domyślać, bo Nowakowi nagle przerwał Szczygło. Ich wypowiedzi zlały się ze sobą. "Czy pan wie, że ujawnia treść tajnego dokumentu" - powiedział Szczygło. "Ja nie ujawniam treści notatki. Ja byłem przy tej rozmowie" - odpowiedział Nowak i kiedy chciał mówić, o czym jeszcze rozmawiali Tusk i Rasmussen". Jak myslisz dlaczego Szczygiełek tak od razu przerwał Nowakowi skoro domagał się ujawnienia notatki? Bo mu nie wygodna była.Wiedzieli, że nie będzie ujawniona treść bo takie rzeczy się ujawnia po 50 latach ale chcieli pokazać jacy to prezio dobry. W dyplomacji się gra a nie mówi wprost.A tak nie mamy żadnych stanowisk w dowództwie-nowych. A rozróba u kaczora jest oto że to on, tylko on i wielka małość podejmuje decyzje... które zleci mu brat. Są zawistni i to jest problem.
 • awatar nortus: porozmawiaj z ludźmi, którzy mieli z nimi kontakt, np. byłymi studentami WSI Koszalin.Jak wyglądały wykłady z prawa pana pożal się boże profesora, jak go wkładali do taksówki żeby wrócił do hotelu. Problem jest zawiść i zazdrość kurdupli. Dodam,że PO też ma wiele wad i wpierw mówi a później myśli.Za dużo u nich dawania się podpuszczać i zbyt szybkiego reagowania słowami a nie czynami.Mogli więcej zrobić a przynajmniej pokazać dokładnie jaka małość jest w pałacu, czyli zrobić te ustawy które powinny być mimo, że wiadomo że upadną.Ale chociaż Polacy zobaczyli by na własne oczy kto reprezentuje czyj interes, kraju czy zranionej dumy brata. Na razie, miłego dnia
Pokaż wszystkie (3) ›