Wpisy użytkownika Nortus & Potworna spółka z dnia 5 kwietnia 2009

Liczba wpisów: 10

nortus
 
Pokaż wszystkie (7) ›
 

nortus
 
Chlebowski: prezydent mógł być nietrzeźwy

Zbigniew Chlebowski z PO zasugerował na antenie Radia ZET, że prezydent Lech Kaczyński podczas szczytu NATO był nietrzeźwy, również wtedy, gdy w nocy z piątku na sobotę próbował połączyć się telefonicznie z premierem (dodzwonił się do ministra Arabskiego). Chlebowski odniósł się w ten sposób to informacji o sporze pomiędzy rządem a prezydentem, dotyczącym wspólnego stanowiska ws. wyboru sekretarza generalnego NATO na sobotnim szczycie w Strasburgu.

Prezydent powinien być w pracy trzeźwy- powiedział
Chlebowski. - Głos pana prezydenta przypominał głos Przemysława Gosiewskiego który rozmawiał swego czasu na antenie Radia Maryja (Gosiewski był wtedy nietrzeźwy) - dodał.
---

Chlebowski stwierdził, że nawet jeśli Radosław Sikorski nie miał szans na mianowanie szefem NATO, to prezydent nie ma prawa zmieniać stano-wiska rządu. - Jeżeli prezydent łamie stanowisko rządu, to proszę zajrzeć do konstytucji, czym to grozi. To rząd ustala politykę zagraniczną - powiedział Chlebowski. - Takie postępowanie prezydenta prowadzi do wniosku doprowadzenia go przed Trybunał Stanu - dodał szef PO.

Jak stwierdził, prezydent, nie reprezentując stanowiska polskiego rządu ws.kandydata na szefa NATO, pozbawił Polskę możliwości uczestniczenia w pewnej grze, którą do końca wykorzystali Turcy. - Za jakiś czas dowiemy się, ile Turcja zyskała na tym, że wstrzemięźliwie podeszła do sprawy.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło podkreślił kilkakrotnie, że nie było instrukcji polskiego rządu. Po drugie pan minister
Sikorski nie został zgłoszony jako kandydat. W związku z tym powstaje pytanie: o co macie pretensje - mówił.

Chlebowski zarzucił Szczygle, że kłamie. - Instrukcja jest w formie papierowej, dotarła dwa dni temu do Kancelarii Prezydenta. Jestem zbulwer-sowany,gdy ktoś ewidentnie kłamie, a pan kłamie, bo instrukcja była, co potwierdza minister spraw zagranicznych i potwierdza również dokumentacja wysłana do kancelarii prezydenta - oświadczył.
===

Czy w pałacu namiestnikowskim są sami pijacy i debile? Nawet kłamać trzeba umieć.
Poniżej tekst instrukcji. A może kazać Kaczorowi imiennie podpisywać co dostaje, to wtedy zapamięta

Wniosek jeden. TRYBUNAŁ STANU dla KAczyńskiego!!!
  • awatar Nortus & Potworna spółka: co PISdzielce, nie macie argumentów? Jeszcze sms od kurskiego nie dotarł? Kłamać też trzeba umieć. Chyba że się ma omamy i zwidy to się wtedy nie widzi.
Pokaż wszystkie (1) ›
 

nortus
 

Trybunał Stanu w Polsce jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.

Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu

Podmioty odpowiedzialne przed Trybunałem Stanu:

Przed Trybunałem Stanu mogą zostać postawieni jedynie przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wymienieni w art. 198 Konstytucji.

Są to:

a.. Prezydent - za naruszenie Konstytucji lub ustawy, ale też za przestępstwa pospolite i skarbowe. Odpowiedzialność ta ma charakter wyłączny (prezydent może być karany tylko przez Trybunał Stanu),
b.. Premier i ministrowie - za naruszenie Konsty-tucji lub ustawy, oraz za przestępstwa związane z pełnioną przez nich funkcją,
c.. prezes NBP - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
d.. prezes NIK - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
e.. członkowie KRRiT - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
f.. kierownicy ministerstw - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
g.. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
h.. posłowie i senatorowie - w razie złamania zakazu działalności gospodarczej i czerpania korzyści z majątku Skarbu Państwa.

O postawieniu przed Trybunałem Stanu decydują:

a.. Zgromadzenie Narodowe:
a.. w odniesieniu do Prezydenta RP, wniosek w tej sprawie musi podpisać co najmniej 1/4 (140) członków ZN, a decyzja o postawieniu Prezydenta przed Trybunałem Stanu zapada, jeśli zagłosuje za nią co najmniej 2/3 członków ZN.

b.. Sejm:
a.. w odniesieniu do prezesa i członków Rady Ministrów, wniosek w tej sprawie może złożyć co najmniej 1/4 (115) posłów lub Prezydent RP, a decyzja o postawieniu członka Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu zapada jeśli
zagłosuje za nią co najmniej 3/5 (276) posłów.
b.. w odniesieniu do Prezesa NBP, Prezesa NIK, członków KRRiT oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, wniosek w tej sprawie może złożyć co
najmniej 1/4 (115) posłów lub Prezydent RP (za kontrasygnatą), a decyzja o postawieniu przed Trybunałem Stanu zapada bezwzględną większością głosów w Sejmie.
c.. w odniesieniu do posłów,wniosek w tej sprawie może złożyć Marszałek Sejmu, a decyzja o postawieniu posła przed Trybunałem Stanu zapada
bezwzględną większością głosów w Sejmie.

c.. Senat:
a.. w odniesieniu do senatorów, wniosek w tej sprawie może złożyć Marszałek Senatu, a decyzja o postawieniu senatora przed Trybunałem Stanu
zapada bezwzględną większością głosów w Senacie.
Wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu może złożyć też Sejmowa komisja śledcza w odniesieniu do Prezesa NBP, Prezesa NIK, członków KRRiT oraz
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, jeśli zostanie on poparty przez co najmniej 2/3 składu Komisji, w obecności co najmniej połowy jej członków.
Aby któryś z wymienionych podmiotów stanął przed Trybunałem Stanu, podobnie jak w przypadku wniosku złożonego przez posłów, musi on zostać poparty w trakcie głosowania bezwzględną większością głosów w Sejmie.

Trybunał Stanu może orzekać kary:

a.. utraty czynnego i biernego prawa wyborczego,
b.. utraty wszystkich lub niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych,
c.. zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i
organizacjach społecznych  
d.. pozbawienia mandatu poselskiego (od 2 do 10 lat) ,
e.. utraty zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu,
f.. za przestępstwa i przestępstwa skarbowe - kary przewidziane w ustawach.

Charakter wyroków wydawanych przez Trybunał Stanu:

Wyrok wydany przez Trybunał Stanu jest ostateczny-nie ma w Polsce innego organu władzy,który mógłby go ewentualnie wymazać. Ponadto jest jedynym wydającym wyroki organem władzy sądowniczej, od których Prezydent RP nie może zastosować ułaskawienia wobec osoby skazanej.


Członkowie Trybunału Stanu

Skład Trybunału Stanu określa art.199 Konstytucji

Trybunał składa się z szesnastu członków wybie-ranych przez Sejm na czas trwania jego kadencji, dwóch zastępców Przewodniczącego, również wybieranych przez Sejm, oraz z Przewodniczącego, którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Obaj zastępcy Przewodniczącego i co najmniej połowa członków Trybunału musi mieć kwalifikacje sędziowskie.
Zgodnie z art. 200 Konstytucji członkowie Trybunału Stanu objęci są immunitetem formalnym oraz przywilejem nietykalności. Żaden z członków
Trybunału Stanu nie może być pociągnięty do odpo-wiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody Trybunału.Członkowie Trybunału nie mogą być też zatrzymani ani aresztowani z wyjątkiem sytu-acji, gdy zostali przyłapani na gorącym uczynku a ich zatrzymanie jest konieczne dla dobra śledztwa
W takiej sytuacji o zatrzymaniu musi zostać niezwłocznie powiadomiony Przewodniczący Trybunału
Stanu, który może zażądać natychmiastowego
zwolnienia zatrzymanej osoby.
 

nortus
 

"Nastukany jak Lech Kaczyński"
- komentuje Janusz Palikot

wp.pl | dodane 29 minut temu


Są różne style upijania się. Można być pijanym na wesoło, a można na smutno.
Można być sztywnym jak pal Azji (Kuczma) i można być rubasznym jak Francja (Kwaśniewski). Są typy proroka i wodzireja, flei i chama. Niektórzy dążą do rozkładu własnej osobowości, a inni dopiero po wypiciu odnajdują odwagę do bycia sobą.

Prostaczek boży, święty idiota czy salceson, łodyga? Można upić się na Buddę (znikam) i na Chrystusa (umrę za wszystkich z przepicia). Mają
też swoje style poszczególne narody:
Niemcy - stają się coraz bardziej głośni, Francuzi i Włosi - erotycznie podekscytowani, Rosjanie - rezygnują z resztek etyki,
a Polacy -stają się mężczyznami lub zbawicielami,
Japończycy - mówią z coraz większą prędkością, zaś Amerykanie - jeszcze mocniej akcentują "I".

Jednak od soboty,od konferencji Lecha Kaczyńskiego
mamy nowy styl! Składa się on wprawdzie z wielu elementów:
-litować się nad sobą (o pierwszej w nocy
premier już śpi, a ja jeszcze funkcjonuję, choć mówi się , że pan premier jest taki młody, a ja starszy pan),
-być ponad wszystkim(dodzwoniliśmy się wprawdzie
do ministra Rasia, przepraszam Arasia - kogo obchodzi nazwisko jakiegoś tam ministra - a powinno być Arabskiego),
-być chwalipiętą - słodkim dzidziusiem (nie słyszałem w słuchawce tłumaczenia, ale pana zrozumiałem - na pytanie po angielsku),
-swojskim luzakiem (podeprę się łokciem na
konferencji, a co mi tam).

Jednak ze wszystkich tych wątków wyłania się coś całkiem nowego, co jest prawdziwym i póki co jedynym wkładem Lecha Kaczyńskiego do polityki, a i obyczaju, mianowicie: nastukać się politycznie na psuja!

Prezydent Polski poparł na szefa NATO kandydaturę Duńczyka, gdyż nie dostał instrukcji, że rząd popiera Sikorskiego. W tej sytuacji wycofała się Turcja, blokująca Rasmussena! Od wielu miesięcy wszystkie media w Polsce wiedziały, że rząd popiera Radka Sikorskiego, tylko Kaczyński ze Szczygłą mieli wątpliwości.? Konsekwentne popieranie Sikorskiego i weto Turcji zmusiłyby
resztę państw do negocjacji. Ale wówczas czas dojścia do baru wydłużyłby się w nieskończoność, w nieznośną, piekącą w gardle, polewającą potem i chłodem jednocześnie nieskończoność, w nieskoń-czoność wystraszoną, bojącą się siebie samej, pełną niczym już nie skrywanej pogardy dla wszystkich.

Brawo, niech żyje! Niech żyje Prezydent RP! Niech żyje ten styl, ten obyczaj, ta pogarda!

Janusz Palikot specjalnie dla Wirtualnej Polski
===
Chyba powiem: "Kocham pana, panie Sułku" Oooops miało być Panie Pośle Palikot!
  • awatar gość: Typowy zwolennik PO nie mając żadnych argumentów pozostaje obrażanie innych
  • awatar Nortus & Potworna spółka: @gość: uczę się od mistrzów, czyli od was!
  • awatar Nortus & Potworna spółka: @gość: a jeżeli potrafisz czytać i rozumieć to powinieneś zrozumieć, że ja nie jestem ani z PIS ani PO czy innej partii. Partyjniactwo mnie nie interesuje.
Pokaż wszystkie (5) ›
 

nortus
 
  • awatar sarclon: slicze zapraszam do znajomych i mam nadzieje ze ty mnie tez i bedziemy sobie komentowac bo nie lubie pisac sama do siebie pozdrawiam cieplutko SarcloN
  • awatar Nortus & Potworna spółka: @SarcloN: ale można użyć lustra :d zapraszam
  • awatar Expresja: urocze :)
Pokaż wszystkie (3) ›
 

nortus
 

Jeżeli ot nie śmieje się z twojego dowcipu, nie przejmuj się. Ćwiczenie czyni mistrza.

Wyjaśnij otu zasady gry, ale postępuj według jego reguł.

Nie staraj się zwyciężać za wszelką cenę. Mógłbyś zrobić ze swego kota przegranego typa.

Pamiętaj: twój kot nie jest po to, żeby cię zabawiał. To ty masz zabawiać jego.

Bądź miły dla swojego kota.

Koty nie znoszą stałego nadzoru. Daj im dużo przestrzeni, na przykład cały salon.

Zacznij tresować swojego pupila w młodym wieku. Koty nabierają przyzwyczajeń we wczesnej młodości
Powiedzmy, godzinę czy dwie po narodzinach.

Do rzucania w kota nadaje się warszawska książka telefoniczna.

Jeżeli nie masz książki telefonicznej, użyj innej grubej książki w miękkiej oprawie.
  • awatar Paryzanka: Jasnie Pani Cesarzowa w złotej koronie wysadzanej dziamentami ! Jestem gotowa do sesji zdjeciowej - szybko fotografujcie bo musze zmienic tron na bardziej miękki.
Pokaż wszystkie (1) ›