Wpisy użytkownika Nortus & Potworna spółka z dnia 29 września 2008

Liczba wpisów: 9

nortus
 
Nagroda Nobla - wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu - Alfreda Nobla.

Pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody miała miejsce w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 1901, pokojową nagrodę Nobla otrzymali wtedy Jean Henri Dunant, założyciel Czerwonego Krzyża i Frédéric Passy. Od 1902r nagrody są formalnie przyznawane przez króla Szwecji.

Każdy z laureatów otrzymuje złoty medal i dyplom honorowy. Nagroda Nobla ma także wymiar finan-sowy. Laureat otrzymuje znaczną sumę pieniędzy, obecnie 10 milionów koron szwedzkich, aby mógł kontynuować swoje badania lub prace,bez koniecz-
ności zabiegania o fundusze.

Corocznie, od 1901 r., są przyznawane Nagrody Nobla w następujących dziedzinach:

 a.. fizyki, przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk, za "najważniejsze odkrycie lub wynalazek w dziedzinie fizyki",

 b.. chemii, przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk, za "najważniejsze odkrycie lub postęp w dziedzinie chemii",

 c.. fizjologii lub medycyny, przez Instytut Karolinska, za "najważniejsze odkrycie w dziedzinie fizjologii lub medycyny",

 d.. literatury, przez Akademię Szwedzką, za "wybitną pracę na rzecz idealistycznych tendencji",

 e.. Pokojowa Nagroda Nobla, przez Norweski Komitet Noblowski, za "najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji lub
redukcji stałych armii oraz za udział i promocję stowarzyszeń pokojowych".

Od 1968 r. Bank Szwecji przyznaje w dziedzinie ekonomii nagrodę, imienia Alfreda Nobla:

 f.. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii

Nominacje i wybór

W porównaniu do innych nagród, nominacje do Nagrody Nobla, a następnie proces wyboru jest długi i rygorystyczny. Z tego powodu nagroda ta stała się najbardziej prestiżową na świecie.

Propozycje dotyczące nominacji składa 3000 wybranych osobistości.

Przykładowo, Fundacja Nobla podaje, że w przypadku Pokojowej Nagrody Nobla nominować mogą następujące osoby:

 a.. członkowie parlamentu i samorządów,
 b.. członkowie międzynarodowych sądów,
 c.. rektorzy uniwersytetów,
 d.. profesorowie nauk humanistycznych, historii, filozofii, prawa oraz teologii,
 e.. dyrektorzy pokojowych instytutów badawczych oraz zagranicznych instytutów politycznych,
 f.. laureaci Pokojowej Nagrody Nobla,
 g.. członkowie zarządu organizacji, które otrzymały Pokojową Nagrodę Nobla,
 h.. byli i aktualni członkowie Norweskiego Komitetu Noblowskiego,
 i.. byli doradcy mianowani przez Norweski Instytut Noblowski.
Podobne wymagania dotyczą innych dziedzin.

W odróżnieniu od innych nagród, nominacje do Nagrody Nobla nie są ujawniane publicznie przez 50 lat.
 • awatar paulina54321: Łał jakie to jest piękne.Bardzo lubie złoty kolor i srebrny.Chciałabym takie coś wygrać!:)
Pokaż wszystkie (1) ›
 

nortus
 

Nagrody Nobla przyznane obywatelom Polski:

 a.. 1924 - Władysław Reymont - w dziedzinie literatury
 b.. 1980 - Czesław Miłosz - w dziedzinie literatury
 c.. 1983 - Lech Wałęsa - Pokojowa Nagroda Nobla
 d.. 1996 - Wisława Szymborska - w dziedzinie literatury

Nagrody Nobla przyznane osobom, które nie miały polskiego obywatelstwa w momencie przyznania im nagrody, ale same uważały się za Polaków. Lista prezentuje laureatów Nagrody Nobla związanych z Polską. Warunkiem umieszczenia na liście jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych
kryteriów:

 1.. osoba urodziła się na ziemiach polskich
 2.. osoba wychowywała się na ziemiach polskich
 3.. osoba posiada lub posiadała polskie obywatelstwo.
 4.. osoba miała rodziców lub przodków Polaków.


 a.. 1903 - Maria Skłodowska-Curie - w dziedzinie fizyki łącznie z Henri Becquerelem i Piotrem Curie
 b.. 1905 - Henryk Sienkiewicz - w dziedzinie literatury (poddany Cara Rosji)
 c.. 1911 - Maria Skłodowska-Curie - w dziedzinie chemii (formalnie obywatelka Francji)
 d.. 1995 - Józef Rotblat - Pokojowa Nagroda Nobla łącznie z ruchem Pugwash (formalnie obywatel Wielkiej Brytanii, urodzony w Warszawie)
 e.. 2007 - Leonid Hurwicz - w dziedzinie ekonomii (obywatel USA, ur. w Moskwie w polskiej rodzinie, wychowany w Warszawie, absolwent UW)

Osoby w inny sposób związane z Polską:

 a.. 1920 - Walther Hermann Nernst - w dziedzinie chemii (obywatel Niemiec, urodzony w Wąbrzeźnie)
 b.. 1935 - Irene Joliot-Curie - w dziedzinie chemii (córka Marii Skłodowskiej-Curie)
 c.. 1950 - Tadeusz Reichstein - w dziedzinie fizyki (obywatel Szwajcarii,urodzony we Włocławku)
 d.. 1978 - Isaac Bashevis Singer - w dziedzinie literatury (obywatel USA, urodzony i wychowany w Radzyminie, mieszkał w Warszawie i Biłgoraju)
 e.. 1992 - Georges Charpak - w dziedzinie fizyki (obywatel Francji, urodzony w Dąbrowicy, niedaleko Równego)
 f.. 1996 - Harold Kroto - w dziedzinie chemii (obywatel Wielkiej Brytanii, rodzina pochodziła z Krotoszyna)
 g.. 1999 - Günter Grass - w dziedzinie literatury (obywatel Niemiec,urodzony w Gdańsku, w jego twórczości często występują polskie wątki)
 h.. 2004 - Frank Wilczek - w dziedzinie fizyki (obywatel USA, pochodzenia polskiego)

Polacy nominowani do Nagrody Nobla

Polacy, którzy byli nominowani do Nagrody Nobla, lecz jej nie otrzymali:

Ekonomiczna Nagroda Nobla

 a.. Leszek Balcerowicz - za przestawienie gospodarki socjalistycznej w realia kapitalizmu i demokracji

Fizyczna Nagroda Nobla

 a.. Kazimierz Fajans - nagroda nie została mu przyznana gdyż komitet Noblowski, postanowił ukarać prasę która wyjawiła przed oficjalnym
ogłoszeniem komu będzie przyznana nagroda,
 b.. Marian Danysz - razem z Jerzym Pniewskim
 c.. Jerzy Pniewski - razem z Marianem Danyszem
 d.. Maksymilian Tytus Huber
 e.. Bohdan Paczyński
 f.. Aleksander Wolszczan
 g.. Adam Sobiczewski

Literacka Nagroda Nobla

 a.. Eliza Orzeszkowa - miała ją otrzymać wspólnie z Henrykiem Sienkiewiczem, lecz nie zdecydowano się na taki krok
 b.. Stefan Żeromski - główny kontrkandydat Władysława Reymonta do Nagrody Nobla
 c.. Maria Dąbrowska
 d.. Leopold Staff
 e.. Stanisław Lem
 f.. Józef Wittlin - miał otrzymać w 1939 roku za Sól ziemi, wtedy nagród nie przyznano.
 g.. Ludwik Zamenhof
 h.. Józef Mackiewicz
 i.. Zbigniew Herbert - jego kandydatura była rozpatrywana równocześnie z Czesławem Miłoszem
 j.. Ryszard Kapuściński

Medyczna Nagroda Nobla

 a.. Rudolf Weigl
 b.. Małgorzata W. kryptonim Małgorz

Pokojowa Nagroda Nobla

 a.. Rudolf Weigl
 b.. Wojciech Jaruzelski - kandydat zgłoszony przez Adama Schaffa
 c.. Jan Karski
 d.. Tadeusz Mazowiecki
 e.. o. Marian Żelazek
 f.. papież Jan Paweł II - m.in. w 2002, 2004
 g.. Krystyna Kurczab-Redlich - niezależna dziennikarka
 h.. Izabela Jaruga-Nowacka
 i.. Maria Szyszkowska - kandydatura zgłoszona przez szwajcarską minister spraw zagranicznych
 j.. Zdzisław Peszkowski - kandydatura zgłoszona i zatwierdzona przez rząd RP
 k.. Irena Sendlerowa - kandydatura zgłoszona przez amerykańskiego nauczyciela w porozumieniu z rządem Polskim i ambasadą Izraela

Ciekawostki

Najmłodszy noblista
William Lawrence Bragg - 1915 r. Miał 25 lat


Najstarszy noblista
Leonid Hurwicz - 2007 r. Miał 90 lat


Wielokrotni nobliści

 a.. Marie Skłodowska-Curie
 fizyka 1903: odkrycie promieniotwórczości
 chemia 1911: uzyskanie czystego radu
 a.. Linus Pauling
 chemia 1954: poznanie struktur skomplikowanych substancji
 pokojowa 1962: wkład w kampanię przeciwko próbom jądrowym
 a.. John Bardeen
 fizyka 1956: wynalezienie tranzystora
 fizyka 1972: teoria nadprzewodnictwa
 a.. Frederick Sanger
 chemia 1958: struktura cząsteczki insuliny
 chemia 1980: określenie sekwencji nukleotydów w wirusach

Ponadto, Nagrodę Nobla otrzymywały kilkakrotnie organizacje:

 a.. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 pokojowa 1917, 1944 i 1963: pierwsze dwie nagrody były wynikiem uznania pracy dokonanej podczas wojen światowych.
 a.. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednocz.
do Spraw Uchodźców pokojowa 1954, 1981

Rodziny Noblistów

Rodzeństwa

 a.. Jan Tinbergen (ekonomia 1969) i jego młodszy brat Niko Tinbergen (medycyna 1973).

Małżeństwa

 a.. Maria Skłodowska-Curie (chemia 1911) i Piotr Curie (fizyka 1903 - wspólnie)
 b.. Irene Joliot-Curie i Frédéric Joliot-Curie (chemia 1935 - wspólnie)
 c.. Gerty Cori i Carl Cori (medycyna 1947 - wspólnie)
 d.. Alva Myrdal (pokojowa 1982) i Gunnar Myrdal (ekonomia 1974)

Rodzice i dzieci

 a.. Maria Skłodowska-Curie (matka), Piotr Curie (ojciec) i Irene Joliot-Curie (córka)
 b.. Joseph John Thomson (ojciec, fizyka 1906) i George Thomson (syn, fizyka 1937)
 c.. William Henry Bragg (ojciec) i William Lawrence Bragg (syn) (fizyka 1915 - wspólnie)
 d.. Niels Bohr (ojciec, fizyka 1922) i Aage Niels Bohr (syn, fizyka 1975)
 e.. Manne Siegbahn (ojciec, fizyka 1924) i Kai Siegbahn (syn, fizyka 1981)
 f.. Hans von Euler-Chelpin (ojciec, chemia 1929) i Ulf von Euler (syn, medycyna 1970)
 g.. Arthur Kornberg (ojciec, medycyna 1959) i Roger D. Kornberg (syn, chemia 2006)

Wszechstronni Nobliści

Wielu laureatów Nagrody Nobla miało wielkie osiągnięcia w innych dziedzinach niż w tych, w których zostali wyróżnieni. Osiągnięcia te były na miarę Nagrody Nobla, gdyby takowa istniała w danej dziedzinie, a działalność ta dostarczyła im nierzadko większej sławy.

 a.. Fridtjof Nansen (pokojowa 1922) - oceanograf, badacz polarny; jako
pierwszy przemierzył Grenlandię i Ocean Arktyczny. Również zoolog i neurolog; stworzył definicję sieci neuronowej.
 a.. Bertrand Russell (literacka 1950) - matematyk i filozof. Miał wielki wpływ na rozwój logiki matematycznej i aksjomatyzację arytmetyki. Stworzył teorię typów i teorię deskrypcji. Oprócz tego był działaczem społecznym, inicjatorem kampanii Pugwash wyróżnionej Pokojową Nagrodą Nobla w 1995.
 a.. Winston Churchill (literacka 1953) - polityk, premier Wielkiej Brytanii. Przyczynił się do zakończenia II wojny światowej.
 a.. Andriej Sacharow (pokojowa 1975) - fizyk, szef radzieckiego programu nuklearnego, twórca radzieckiej bomby wodorowej.

Dwie osoby otrzymały zarówno Oscara i Nagrodę Nobla. Pierwszą był Irlandczyk, George Bernard Shaw, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury w 1925 oraz Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany w 1938. Al Gore, wice-prezydent Stanow Zjednoczonych za czasów Billa Clintona, zdobył Oscara za film "Niewygodna prawda", zaś nagrodę Nobla za walkę z globalnym
ociepleniem. Obydwie nagrody otrzymał w tym samym, 2007 roku.
 • awatar gość: '
 • awatar gość: zal
 • awatar mysia xdd: Bardzo Ciekwe , przydadne materiały do szkoły :)
Pokaż wszystkie (22) ›
 

nortus
 

Niemcy się postarali. Właśnie rozpoczyna swoje życie największy, najnowszy i chyba najładniejszy niemiecki cruiser.

Wybudowany w stoczni Meyer Werft w Papenburg, w północnych Niemczech statek kosztował 750.000.000 dolarów USA - na zdjęciach widać gdy płynął ze stoczni do portu morskiego.

Liniowiec może zabrać 2850 pasażerów, którzy będą obsługiwani przez załogę liczącą 1500 członków.
Statek ma wyporność 122000 ton, ma 315m długości, 37m szerokości, zanurzenie 8m, 13 pokładów - w tym 11 dla pasażerów.

"Celebrity Solstice" może płynąć z maksymalną prędkością 24 kn (44 km/h).

Statek będzie pływał pod banderą Bahamów.
Do 2012 roku,co roku, mają powstać jeszcze 4 siostrzane statki z serii "Celebrity"

Nazwa tłumaczona na język polski oznacza "Przesilenie Gwiazd"
 • awatar eminemka: jaki zajebisty
 • awatar gość: no
 • awatar gość: budowalem go
Pokaż wszystkie (5) ›
 

nortus
 
Goście czterogwiazdkowego hotelu,którym ukradziono
auto warte 120 tys. euro z hotelowego parkingu, sami są sobie winni, bo nie zgłosili w recepcji, że mają cenne auto. A parking wcale nie jest strzeżony, tylko dozorowany i każdy parkuje na nim na własną odpowiedzialność, jak na ulicy

Parking przed czterogwiazdkowym hotelem HP Park Plaza we Wrocławiu jest ogrodzony i wyposażony w kamery. Kręci się po nim ochroniarz. Ale nie jest to miejsce bezpieczne, o czym przekonali się Niemcy,którym niedawno ukradziono porsche cayenne.

Wcześniej wielokrotnie nocowali w Plazie właśnie ze względu na wygodny parking przed hotelem - zdarzyło im się porysować auto w ciasnym ślimaku parkingu podziemnego. Swoje porsche widzieli po raz ostatni o godz. 23.20 w piątek 19 września. Dopiero rano, gdy auto zniknęło, pojęli, że parking przed hotelem nie jest strzeżony i nie gwarantuje bezpieczeństwa. Samochód jakby wyparował, nie było śladów wyłamania zapór.

Parking nie jest nasz

Na pomoc wezwali swoją znajomą jako tłumaczkę, bo nikt z dyżurujących wtedy w recepcji nie znał niemieckiego. - Grupka Niemców słysząc moją rozmowę po niemiecku z właścicielami auta, poprosiła mnie o pomoc w załatwieniu ich sprawy z recepcją. Śmieszne, ale prawdziwe - a przecież goście z Niemiec stanowią znakomitą większość turystów przybywających do Wrocławia - opowiada Alicja Rydzewska.

Zastępca dyrektora hotelu Władysław Gut zapewnia, że okradzionym klientom hotel zaproponował pomoc w wynajęciu auta na powrót do domu. Stanowczo zaprzecza temu pani Alicja: - Na moje pytanie, jak mają wrócić do Niemiec, recepcjonista odpowiedział, że powie mi cokolwiek dopiero w poniedziałek, gdy będzie dyrekcja. Tyle że Niemcy musieli wrócić już w niedzielę, bo w poniedziałek mieli poumawiane spotkania. Pożyczyłam im własne auto, bo inaczej musieliby jechać do domu pociągiem.

Goście wyjechali, a pani Alicja spotkała się z dyrektorem hotelu. - Wyraził się jasno: z parkin-giem przed hotelem Plaza nie ma nic wspólnego. Hotel jest wprawdzie właścicielem gruntu pod parkingiem, ale oddał go w dzierżawę firmie Impel i z tą chwilą przestał być stroną we wszelkich sytuacjach związanych z parkingiem. Tylko głupi gość przyjeżdżając do hotelu, myśli, że to parking hotelu Plaza - ciekawe, dlaczego... - komentuje pani Alicja. Dodajmy, że w regulaminie parking jest nazwany "parkingiem hotelu HP Park Plaza".

Katarzyna Marszałek, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Impel, potwierdza, że jej firma nie ochrania parkingu przy hotelu. - Parking jest niestrzeżony i informacja o tym znajduje się na parkomacie. Każdy gość hotelu lub osoba zewnętrzna, parking bowiem jest ogólnodostępny, wjeżdżając na jego teren i pobierając bilet [parkowanie kosztuje 40 zł za dobę - red.], ma świadomość, że płaci jedynie za możliwość zaparkowania auta.

Tu jest Polska

Sprawdziliśmy, informację o tym, że parking nie jest strzeżony, można wyczytać na kasie parkin-gowej. Przy wjeździe nie ma takiego komunikatu. Nie mówiąc o tym, że regulamin jest wyłącznie po polsku.

- Na moje pytanie, jak obcokrajowiec miałby poznać status parkingu, dyrektor hotelu odpowie-dział, że w Polsce językiem urzędowym jest język polski, więc nie rozumie, dlaczego hotel miałby zapewniać informacje w językach obcych.

Jednak zdaniem Władysława Guta z hotelu Park Plaza, problem tkwi gdzie indziej. Goście powinni byli uprzedzić w recepcji, że mają drogie auto. - Często gościmy klientów, którzy przybywają do nas samochodami wysokiej klasy. Zawsze z własnej inicjatywy uprzedzają o tym fakcie recepcję i wtedy podejmujemy dodatkowe działania związane na ogół ze ich specjalnym ustawieniem, w zasięgu kamer, w garażu podziemnym i wzmożoną ochroną.

- Zupełnie nie rozumiem, dlaczego goście są zobowiązani do informowania recepcji o takim czy innym standardzie auta-nazwa "Plaza" zobowiązuje, tak mi się właściwie wydawało. Nie wiem też, dlaczego hotel ma różnicować poziom starań o bezpieczeństwo pojazdów należących do jego gości w zależności od standardu auta. - A w ogóle to o jakich kamerach mówimy?  To raczej atrapy niż kamery.

- Dyrektor hotelu nie za bardzo wiedział, czego tak właściwie od niego oczekuję. Na koniec, gdy już byłam przy drzwiach, powiedziałam, że ze strony hotelu powinno paść przynajmniej słowo
"przepraszam", na co mi odpowiedział, że rzeczywiście, być może z opóźnieniem, ale przeprasza za całe zdarzenie. Takie to były przeprosiny.

Parking strzeżony czy dozorowany?

Jeśli parkujemy auto, to nie powinniśmy się sugerować jego wyposażeniem. Liczy się wyłącznie regulamin, bo tylko z niego dowiemy się, jaki rodzaj umowy zawieramy, wykupując bilet parkin-gowy. Jeśli jest to umowa najmu, to płacimy tylko za możliwość zajęcia miejsca parkingowego.A jeśli umowa przechowywania, to przechowujący zobowią-zuje się do zachowania rzeczy w stanie niepogor-szonym, czyli będzie odpowiadać za ew. szkody.

Gwiazdki nie zawsze oznaczają klasę hotelu

Kradzież mogła się zawsze zdarzyć, chodzi raczej o to, jak hotel na nią zareagował. Okradzeni goście mają żal, że nie poinformowano ich o tym, że parking nie jest strzeżony, że po kradzieży nikt z hotelu ich nie przeprosił, że nikt się nimi nie zaopiekował, oferując auto na drogę do domu (to starsi ludzie). Trudno odmówić słuszności ich pretensjom.

Jeśli hotel nie dba o swoich klientów, sam sobie szkodzi. Wiadomo przecież, że akurat w branży turystycznej dobre imię jest podstawą sukcesu. Następnym razem goście z Niemiec wynajmą za ponad tysiąc złotych apartament w innym hotelu.W sumie nie skracałem artykułu bo nie wiadomo co tu powiedzieć. Miałem do czynienia z hotelarstwem ale o cyzmś takim słyszę pierwszy raz. Kradzieże ś normalne wszędzie na świecie, ale reakcja pracowników - dla mnie osobiście wskazuje, że ktoś tam ma coś wspólnego z kradzieżą.
 • awatar orionblues: coś strasznego,,,, co za ludzki prymitywizm,, co za nędza,,, to jest Polska właśnie,,, POZDRO,,,
Pokaż wszystkie (1) ›
 

nortus
 
 • awatar chcebycchuda: ciekawy jest ten pierwszy i ostatni ... ja tam osobiście nie widzę godziny xDD
 • awatar Mademoiselle Zu: ten pierwszy i ost sa beznadziejne.jak ja mialabym sie w nich odnalezc?xD
 • awatar cosmo7: pierwszy zajebisty - system dwójkowy - ale tylko na trzeźwo ;)
Pokaż wszystkie (3) ›