Wpisy użytkownika Nortus & Potworna spółka z dnia 9 grudnia 2008

Liczba wpisów: 3

nortus
 

"Radio Maryja łagodzi obyczaje i wprowadza harmonię społeczną" - ocenił abp Sławoj Leszek Głodź. Metropolita gdański był gościem drugiego dnia obchodów 17. rocznicy powstania rozgłośni.

"Radio nie może identyfikować się z żadną partią polityczną (oklaski), bowiem identyfikując się utraci swoją tożsamość i swoją wiarygodność, bo partie powstają i giną, zanikają i obumierają, mimo haseł takich, jak wolność i demokracja. Ale demokracja nie oznacza równouprawnienia prawdy i kłamstwa. Demokracja to nie jest równouprawnienie dobra i zła" - mówił.

Tylko dlaczego on ma oceniać co jest dobrem a co złem? Kto mu dał do tego prawo? Jemu i jemu podob-nym? To jest kwestia sumienia każdego człowieka.

Może najadł się dużo pierożków z mięskiem?

"Jest gorzej, niż zakładały najczarniejsze scena-riusze. Skażone trującymi dioksynami mięso z Irlandii trafiło do pasztetów i pierogów, którymi zajadają się Polacy - ustalił DZIENNIK.

Weterynarze znaleźli do tej pory jedynie nieco ponad 26 z 667 ton toksycznej wieprzowiny, która zalała nasz rynek.Część zjedliśmy już w kotle-tach, szynce i boczku".

Potencjalnie skażone mięso trafiło do hurtowni na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Łódzkiem. W sumie od 1 września do Polski przywieziono 667 ton zagro-żonej wieprzowiny z trzech rzeźni w Irlandii. Gdy w wieprzowinie wykryto niebezpieczne dla zdrowia dioksyny, wstrzymano całkowicie import mięsa z Irlandii.

Przeprowadzone w Irlandii testy wykazały, że ilość zawartych w mięsie dioksyn była od 80 do 200 razy większa niż dopuszczalna norma. W sumie substancję tę wykryto w mięsie świń hodowanych na ponad 40 farmach. Jak się w nim znalazły, dokład-nie nie wiadomo. Najprawdopodobniej zwierzęta karmione były paszami zawierającymi truciznę.

Nie wiadomo,jak dużo mięsa jest jeszcze w obrocie Część sprowadzonej z Irlandii wieprzowiny jest mrożona i przechowywana nadal w hurtowni. Jest więc łatwa do namierzenia. Część mięsa została jednak sprzedana do sklepów i zjedzona przez klientów.

Smacznego i koniecznie słuchać Radio Ma-w-ryja.
 

nortus
 
Brzydota może być różna, ale to przekracza już wszelkie granice brzydoty.

Sporo człowiek jeździł po kraju, ale przyznam się że sam nie trafiłem na tak okropną architekturę - jeśli to można jeszcze nazwać architekturą.

Ciekawe jakie szkoły kończyli ci co je projektowali? Bo rozumiem, że zamawiający mieli dobre intencje. Ale profesjonalista musi widzieć co projektuje. Pokazałem te fotki znajomym plastykom i architektom - przy niektórych złapali się za głowę.
Podobno o gustach się nie dyskutuje, ale ...
 

nortus
 
Dlaczego? Bo Rydzyk buduje własną świątynię. I moerki teraz będą musiały składać się na Toruń a nie Warszawkę.

O.Rydzyk przedstawił plany kościoła,który zbuduje przy Porcie Drzewnym w Toruniu. W środku znajdzie się replika prywatnej kaplicy Jana Pawła II.

ma stanąć na terenie redemptorystów przy ul.Staro-toruńskiej,w sąsiedztwie kompleksu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zaprojektował go
toruński architekt Andrzej Ryczek, autor planów papieskiego ołtarza podczas pielgrzymki śp. Jana Pawła II do naszego miasta w 1999 r. Mieszkający
obecnie w New Jersey Ryczek,to były szef miejs-kiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. O. Rydzyk wybrał jego propozycję spośród 18 nadesłanych przez architektów z całego kraju.
- Mnie się bardzo podoba - oznajmił szef Radia Maryja podczas sobotniej uroczystości 17 urodzin stacji.- Pan Ryczek powiedział: "to będzie dzieło
mojego życia i nie biorę za to żadnych pieniędzy".

Świątynia będzie miała dwa poziomy i wielką ażu-rową kopułę zwieńczoną koroną. Pomieści 3 tys. osób. Na górnej kondygnacji znajdzie się ołtarz -
dokładna replika prywatnej kaplicy papieża w Watykanie z obrazem Matki Bożej, podpisanym przez Jana Pawła II. Szef Radia Maryja dostał ikonę w
styczniu ub.r.od nieżyjącego już kustosza sanktua-rium na Krzeptówkach w Zakopanem ks. Mirosława Drozdka. Ten z kolei otrzymał ją w grudniu 2004r. od Papieża.

Na górze znajdą się także zakrystie, sanitariaty oraz pomieszczenia do obsługi technicznej nagrań radiowych i telewizyjnych.

Dolny poziom w połowie wypełni Kaplica Pamięci. Na czarnej granitowej ścianie zostaną wypisane nazwiska tych, którzy zginęli ratując ofiary
Holo-caustu, będzie też napis "Nie ma większej miłości jak oddać Życie za przyjaciół swoich". O.Rydzyk umieści tam również tablice miejsc męczeństwa narodu polskiego. W środku będzie płonął ogień. Wierni będą mogli przemieszczać się między kondyg-nacjami schodami i windami. Przed gmachem powstanie wielki plac.

Budowa kościoła ma zostać sfinansowana ze składek-cegiełek.Od soboty Radio Maryja i TV Trwam regu-larnie nadaje ogłoszenia informujące o planach
inwestycji z apelem o.Rydzyka o wpłacanie datków
- Budujemy kościół z obrazem Matki Bożej Często-chowskiej i papieskiej z podpisem na aureoli Jezusa Jana Pawła II, przed którym ojciec święty w
swojej kaplicy watykańskiej przez lata pontyfi-katu rozwiązywał problemy Kościoła i świata - mówi o.Rydzyk.

==
No i będzie Licheń bis.  I wiadomo dlaczego tak rydzyk walczył o kasę uniją.